PCS100 MV UPS (keskijännite) lisätiedot

Tarvitsetko lisätietoa?

PCS100 MV UPS – sisältää kaiken!

PCS100 MV UPS koostuu seuraavista osakokoonpanoista: 

  • Verkkoerotin, joka erottaa laitteen verkosta häiriön sattuessa.
  • Vaihtosuuntaajat, jotka muuttavat energiavarastossa olevan tasasähkön 3-vaiheiseksi vaihtosähköksi.
  • Tasasuuntaajan, joka lataa energiavaraston normaalikäytössä
  • Vikasietoisen ohituskytkimen (optiona joissain malleissa), joka mahdollistaa automaattisen laitteiston ohituksen laitevikatapauksessa.
  • Välimuuntajan, jolla vaihtosuuntaajan jännite tehdään verkkojännitteeseen sopivaksi.
  • Energiavarasto (ultrakondensaattori tai akusto), joka syöttää tehoa kuormalle verkkohäiriön ajan.

PCS100 MV UPS korkea hyötysuhde

PCS100 MV UPS-järjestelmärakenteessa tehovaihtosuuntaaja ja energiavarasto ovat pienjännitepuolella, jotka yhdistetään keskijännitteeseen välimuuntajalla. Keskijännitepuolella on tyristoriin perustuva verkkoerotin, mikä estää takaisinsyötön verkkoon päin verkkokatkoksen tai alijännitteen aikana. Koska energiavarasto on pienjännitepuolella, vaihtoehtoisten energiavarastojen käyttö on mahdollista.

Graafinen näyttömoduuli (GDM)

PCS100 MV UPS-käyttöliittymä on toteutettu graafisella näyttömoduulilla (GDM), joka on sijoitettu vaihtosuuntaajakotelon oveen. Näyttömoduulilla voidaan suorittaa PSC100 AVC paikallisohjaus ja se näyttää järjestelmän toimintatilan sekä mahdollistaa käyttöasetusten säädön ja tapahtumahistorian lukemisen.  

GDM-näyttömoduulin liittymä koostuu useasta sivusta, joilla kullakin on navigointi ja ohjauspaneeli sekä tilatietopalkki yläosassa, ja jotka ovat näkyvissä koko ajan.

 
Ominaisuus  GDM-näyttömoduuli
Näytön tarkkuus 800 x 600 pixel
Näytön koko 8.4"
Värillinen graafinen näyttö kyllä
Kosketusnäyttö kyllä
Toimintatilan ja vikojen kuvaukset kyllä
Paikallinen Start/Stop Reset ohjaus kyllä
Toimintatilan näyttö kyllä
Asetusten säädöt kyllä
Tallennettujen tapahtumien lukumäärä 10000
Tapahtumat ladattavissa  PC:lle kyllä
Ulkoiset Web-sivut kyllä
Modbus TCP-liitäntä kyllä

 

Kaukovalvonta 

GDM-näyttömoduuli mahdollistaa kaukoyhteyden valvontatoimenpiteitä varten. Järjestelmä on saatavilla seuraavilla valvontaliitännöillä:

Kommunikoinnin tyyppi Kuvaus Liitäntä  
 Ulkoiset Web-sivut
 HTML-palvelin - Ethernet-liitäntä
 Standard RJ45
 Valvontajärjestelmä
 Modbus TCP
 Standard RJ45

 
Ulkoiset web-sivut

Ulkoiset web-sivut ovat sarja web-sivuja, jotka ovat samanlaisessa muodossa kuin vakio GDN-näyttömoduuli ja joihin on pääsy Ethernet-liitännän kautta GDM-näyttömoduuliin sisäänrakennetulle web-palvelimelle. Tämän liitännän kautta käyttäjät saavat etäyhteyden tila- ja käyttöasetuksiin. Tapahtumahistoria- ja huoltotietojen lukeminen ja lataaminen on myös saatavilla.

Liityntä on toteutettu GDM-näyttömoduulin Ethernet-liitännällä ja web-sivut ovat katseltavissa millä tahansa vakio web-selaimen omaavalla laitteella, joka on kytkettynä samaan verkkoon.

Modbus TCP

Modbus TCP liitäntä on myös saatavilla GDM näyttömoduulin käyttäjäliittymän Ethernet liitännästä. Read Only “vain luku“ ominaisuus on saatavilla käyttöasetuksiin kuten jännitteet, virrat ja tehotasot. 

Select region / language