DPA UPScale ST - lisätiedot

DPA - suojaa sähkönsyötön kriittisille sovellutuksille

IT-käyttöpäälliköiden kolme suurinta haastetta kohteiden tehonsyötössä ovat käytettävyys, joustavuus ja elinkaaren kokonaiskustannukset. ABB DPA UPScale ST perustuu ainutlaatuiseen ja hajautettuun rinnakkainkäynnin arkkitehtuuriin (DPA), joka on erityisesti kehitetty vastaamaan näihin haasteisiin.

DPA - maksimaalinen käytettävyys

Rinnakkainkäyvä arkkitehtuuri rajoitettuna vain modulaariseen rakenteeseen ei takaa parasta sähkönsyötön varmistusta kriittisille sovellutuksille. Rinnakkainkäyvän järjestelmän toimivuus riippuu paljolti järjestelmän arkkitehtuuriosta ja yksittäisten moduulien älystä. DPA-modulaarisissa järjestelmissä ei ole yhden pisteen vikamahdollisuutta, joka vaarantaisi järjestelmän toiminnan ja näin maksimoidaan järjestelmän vikaantumisväli (MTBF). Nopea ja yksinkertainen korjaus vaihtomoduulilla järjestelmän ollessa käynnissä minimoi järjestelmän korjausajan (MTTR).

DPA - mahdollistaa joustavan laajentamisen

DPA UPS-järjestelmät sallivat laajentamisen joustavasti varmistaen jatkuvan järjestelmän redundanttisuuden. Järjestelmä voidaan käynnistää tarvittavalla määrällä moduuleita ja niitä voidaan lisätä tarpeen mukaan helposti ja turvallisesti. Aidosti modulaariset yksiköt mahdollista moduulien lisäämisen tai vaihdon ilman että kriittistä kuormaa tarvitsee siirtää verkkosyötölle tai vähentää sitä.

DPA - edullisimmat elinkaaren kokonaiskustannukset (TCO)

Kustannusten säästäminen ja käyttöpääoman optimointi ovat pääasia,t kun IT-käyttöpäälliköt tekevät päätöksiä investoinneista tehostaakseen IT-järjestelmiensä hyötysuhdetta. Järjestelmä, jossa on käytössä kustannustehokas ja joustava modulaarinen UPS-järjestemä, alentaa merkittävästi käyttökuluja antaen kilpailuetua jatkossa. DPA UPScale ST mahdollistaa alhaisimmat elinkaaren kokonaiskustannukset tarjoamalla korkean hyötysuhteen, joustavan skaalattavuuden ja korkeimman käytettävyyden redundanttisuuden ja helpon huollettavuuden ansiosta.

Select region / language