Zastosowania

Spełnianie indywidualnych potrzeb za pomocą seryjnych podzespołów

Nasi klienci liczą, że dostarczymy im rozwiązania spełniające potrzeby różnorodnych środowisk IT. Przykładem zastosowania zasilacza DPA UPScale jestponiższy przypadek biznesowy będący przykładem wyjątkowej elastyczności systemu.

Instytut badawczy

Gdy niemiecki instytut badawczy miał do wyposażenia 18 wież radarowych w nowe skanery radarowe i serwery do analizy wyników badań w głównym przedziale 73-metrowej wieży, zwrócił się o pomoc do firmy ABB. Systemy techniczne klienta mające kluczowe znaczenie dla jego działalności wymagały elastycznego i łatwo dostosowywanego zasilania. Dzięki temu, że standardowy produkt dopuszcza stosowanie wielu wariantów produktu i można go zamontować w dowolnej istniejącej szafie 19”, można było łatwo spełnić poszczególne wymagania. Seryjne podzespoły umożliwiły wydajną produkcję indywidualnych rozwiązań nawet w obliczu ograniczonej liczby zastosowań.

Select region / language