Najważniejsze informacje

  • Współczynnik mocy wyjściowej = 0,9
  • Zintegrowana autonomia do 1 godziny
  • Najmniejsze wymiary w swojej klasie
  • Współczynnik mocy wejściowej = 0,99
  • Sprawność do 95,5% w trybie konwersji po-dwójnej i 98% w trybie Eco
  • Ładowanie akumulatorów bez tętnienia zwięk-szające ich żywotność
  • Szeroki zakres napięcia wejściowego (–20%/+15%) przy pełnym obciążeniu
  • Do 20 jednostek w konfiguracji równoległej

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Galeria

Select region / language