PCS100 AVC, aşağıdaki modellerde mevcuttur

PCS100 AVC, aşağıdaki iki modeli sunmaktadır

 • %30 düzeltme
  200 ila 2400 kVA  @ 480 V
  200 ila 2400 kVA  @ 400 V
  200 ila 2400 kVA  @ 220 V
 • %40 düzeltme
  150 ila 1800 kVA  @ 480 V
  150 ila 1800 kVA  @ 400 V
  150 ila 1800 kVA  @ 220 V

Düzeltme Performansı

PCS100 AVC %30

PCS100 AVC %40

Üç fazlı gerilim çökmesi,
%100 düzeltme

%70 kalan
gerilimden

%60 kalan
gerilimden

Üç fazlı gerilim çökmesi
%90 düzeltme

%60 kalan
gerilimden

%50 kalan
gerilimden

Tek fazlı gerilim çökmesi,
%100 düzeltme

%55 kalan
gerilimden

%45 kalan
gerilimden

Ortak özellikleri

 • Kısmi düzeltme
  - Tutulan gerilimin %30’una kadar üç fazlı çökmeler
  - Tutulan gerilimin %0’ına kadar tek fazlı çökmeler
 • Sürekli “ONLINE” regülasyon
 • Aşırı ve düşük gerilim regülasyonu
 • Gerilim vektör faz açısı hata düzeltmes
 • Gerilim dengesizliğinin düzeltilmesi  
Select region / language