Conceptpower DPA 500’ün temel uygulamaları:

Büyük veri merkezleri - Orta büyüklükteki veri merkezleri - Sunucu odaları ve IT uygulamaları - Kritik işlem koruması.

Modüler UPS’in avantajlarından biri, aynı güç koruma konseptinin aynı ürünle, farklı yük segmentlerinde ve kurulum alanlarında kullanılmasına izin vermesidir. Conceptpower DPA 500 ile her 100 kW güç modülü, kendi başına çalışabilen bir UPS'dir. Sistem gücü, aşırı yüke veya gelecekteki artan güç talebini tahmin etmeye ihtiyaç duymadan, yükün gücüne uyacak şekilde her zaman ölçeklendirilebilir. Sistem kapasitesini arttırmak için herhangi bir aşamada daha fazla modül eklenebilir.

Güç korumasını yönetmek için standartlaştırılmış yaklaşımın kullanımı, kurulumu kolaylaştırır ve basitleştirir, ayrıca birleşik ve standartlaştırılmış servis konseptinin sahada sunulmasına da izin verir.

Standardizasyonun günümüzün sürekli değişen ve öngörülemeyen ortamlarındaki faydaları gayet açıktır: daha hızlı uygulama, esneklik ve ölçeklenebilirlik yatırım harcamalarını kontrol etmeye yardımcı olur. 
UPS tasarımları için bu, merkezi olmayan paralelleme mimarisinin daha da rafine olması ve daha yüksek güç anlamına gelir; dolayısıyla bu da yüksek verimli, modüler çözümler demektir. Aynı modül, farklı büyüklüklerdeki yük segmentlerinde farklı uygulamalar için yapı taşı olarak kullanılabilir.

Yukarıda belirtilenler, artan güvenilirlik, daha iyi risk yönetimi, uygun fiyatlı ve etkili bir satış sonrası hizmet demektir ve dolayısıyla toplam sahip olma maliyetinin düşmesi anlamına gelir.

Veri merkezinde Conceptpower DPA 500

Bir veri merkezinde, UPS'in temel görevi sunucuları korumaktır. UPS işlevi, merkezi olarak veya "sıra sonu" olarak adlandırılan her bir sunucu sırasının yanında bulunabilir (şekle bakın). Bir merkezi güç koruma konsepti çoğu durumda büyük veri merkezleri için uygundur, dağıtılmış bir güç koruma konsepti ise küçük veri merkezlerinde veya merkezi olmayan güç koruma talepleri olan büyük veri merkezlerinde uygulanabilir.

Conceptpower DPA 500, gerçek modüler ve ölçeklenebilir mimarisi sayesinde hem merkezileşmiş hem de merkezileşmemiş "sıra sonu” güç koruması için mükemmel bir seçimdir.

Select region / language