Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Консултанти

Наши консултанти разделени по продуктови категории:

Свържете се с Александър Велинов относно:

- KNX системи и сградна автоматизация
- Домофонни системи и системи за контрол на достъпа
- Ключове и контакти

Свържете се със Стефан Янков относно:

- Автоматични прекъсвачи
- Мощностни разединители
- Мощностни разединители със стопяеми предпазители
- Типово тествани разпределителни уредби
- Моторни контролни центрове
- Разпределителни табла
- Апартаментни и други пластмасови табла
- DOC&CAT и други софтуери
- Интернет обучения