Приложения и Софтуер

Изборът на подходящите продукти ниско напрежение за комплексни инсталации може да бъде изключително труден и времеотнемащ. АББ предлага широк обхват от софтуерни продукти и мобилни приложения, които ви помагат да изберете точно от какво имате нужда, по лесен и ефективен начин. Изборът, осъразмеряването и начертаването на вашите приложения, никога не е бил по-лесен.

Системни изисквания за работа с E-Design:
  • Windows 10 (Desktop); Windows 8.1 (Desktop); Windows 8 (Desktop);Windows 7 SP1; Windows Vista SP2.

Хардуерни изисквания за работа с E-Design:

  • CPU: 32bit  (x86) or 64bit (x64)  1 GHz; RAM: 1GB (32 bit) or 2GB (64 bit); Hard disk: 3GB free.

Допълнителни изисквания за работа с E-Design:

  • Microsoft .NET Framework 4; Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package; Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package.

Инструменти за избор на оборудване

Софтстартери

Изберете оптималния софтстартер за вашите нужди.

Бутони и лампи

Изберете подходящите бутони и лампи за вашите нужди.

Помощни инструменти

Select region / language