АББ Клуб

 

Основна информация

Ние от АББ разработихме двугодишна програма за извънкласна практика за децата от ПГЕЕ с 3 основни модула: Пневматика, Електротехника и Мехатроника. Нашата основна цел бе да помогнем на младите ученици да се развиват по-активно в различни инженерни насоки, прилагайки наученото на теория в практиката.

Нарекохме тази извънкласна дейност "АББ Клуб". В него могат да кандидатстват ученици от 10 клас от паралелките, част от програмата за дуална форма на обучение в ПГЕЕ Пловдив -"Електрообзавеждане на производството“ и „Автоматизация на непрекъснати производства“.

Зала за обучение

Клубът стартира своята дейност през учебната 2019г. с 18 ученици, разпределенив 2 групи по 9 участници. За учебната 2020г. сме планували и стартирането на още една група за напреднали от 9 участници.

Занятията се провеждат в реновираната от АББ лаборатория по „Автоматизация на непрекъснати производства“ и се водят от Георги Георгиев, Мениджър Поддръжка в АББ.

За целите на обучението с помощта на АББ специалисти от различни инженерни направления са разработени учебни помагала и материали за подготовка и практически дейности.

Модули първа година

Модули втора година

Детекция на неизправности

Като завършек на предходните 2 модула предоставяме напълно оборудван стенд, представляващ автоматизирана работна среда, чрез който може да се симулират различни работни ситуации и аварии.

Посредством тази система учениците ще могат да придобият практически познания за технологии като пневматика, електропневматика, сензори, електромотори и програмируеми логически контролери (PLC) по забавен и интуитивен начин, използвайки индустриални компоненти, формират умения за анализиране, извършване на монтаж, отстраняване на повреди, програмиране и т.н.

Изцяло модулният дизайн на системата я прави удобна за постигане на множество различни работни конфигурации, така че учениците да могат да работят в групи и да не се затрудняват при използване на оборудването.

Галерия

Защо учениците кандидатстват за АББ Клуба?

Попитахме някои от участниците в АББ клуба какво ги е мотивирало да кандидатстват и да бъдат част от него. Ето какво ни отговориха те:

Денис Вазов:

Защото кабелите, крушките и електричеството са в кръвта ми.

Бараш Бекиров:

Искам да бъда част от АББ Клуба, защото знам, че ще се усъвършенствам в професията си и ще имам бъдеще в България.

Ивелин Кавраков:

Защото смятам, че ще имам реализация и искам да се занимавам с електротехника и със създаването на малки машини

Румен Главчев:

Защото искам да видя и науча нови неща, както и да усъвършенствам уменията си.

Димитър Митев:

Защото това е идеалното място да започна мечтата си.

Ивайло Танчев:

Защото клуба обединява всички мои интереси - мехатроника и електроника.

Опознайте ни

Развитие и обучение

Разгледайте възможностите за развитие и обучение, които АББ предлага.

Select region / language