Дуално обучение в АББ България

В партньорство с Професионална Гимназия по Електротехника и Електроника (ПГЕЕ)

 

Основна информация

Дуалната образователна система представлява професионално обучение, което включва комбинация от теоретични знания и практически опит. Теоретичните знания се получават по време на професионално гимназиално обучение, а професионалния опит - в реална работна среда.

Този тип образователна система е много популярна и добре развита в Германия, Австрия и Швейцария. Дуалната форма на обучение набира все по-голяма популярност за последните няколко години и в България.

 

Програма и предимства

Според българската образователна система практиката в съответната компания се провежда в 11 и 12 клас:

  • 11 клас - 3 дни обучение в професионална гимназия и 2 дни практика в реална работна среда
  • 12 клас - 2 дни обучение в професионална гимназия и 3 дни практика в реална работна среда

 

История на партньорството

АББ България - клон Раковски започва партньорство в сферата на дуалното обучение с Професионална гимназия по електротехника и електроника, Пловдив и Германо-българска индустриално-търговска камара през 2018 година. Дуалното обучение започва с 14 ученици, 8 клас, паралелка „Електрообзавеждане на производството“

През 2018 г. АББ също участва в цялостното реновиране на лабораторията по „Електрообзавеждане на производството“.

През 2019г. към партньорството между АББ и ПГЕЕ се присъединява и паралелката по "Автоматизация на непрекъснати производства“, като през същата година АББ обновява и залата за практическо обучение по специалността.

 

Сертифициран ментор

По време на сертификационен курс в сферата на дуалното обучение, Георги Георгиев, Мениджър поддръжка и вътрешен обучител в АББ, придоби практически умения и необходимите образователни, педагогически и психологически знания за обучение на студенти и нови служители.

Курсът е част от нашето споразумение за сътрудничество с Германо-българската индустриално-търговска камара и се състои от теоретична и практическа част, включващи следните теми: ролята на ментора, планиране на курсове за обучение, комуникационни умения, структуриране на методи за обучение и преподаване.

 

 

Опознайте ни

Развитие и обучение

Разгледайте възможностите за развитие и обучение, които АББ предлага.

Select region / language