Документи

Системи за управление

"АББ България“ ЕООД има внедрени и поддържа системи за управление на качеството (СУК), на околната среда (СУОС), на здравето и безопасността при работа (СУЗБР), на енергията (СУЕ) и на сигурността на информацията (СУСИ), сертифицирани съгласно международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 и ISO/IEC 27001:2013.

Изтегли:

Провери сертификацията онлайн или чрез QR кода на сертификата

Администриране на лични данни

Select region / language