Управление на жизнения цикъл

Ние предоставяме инструментите и опита, с които ви помагаме да анализирате, оптимизирате и разширите продължителността на живота на своето оборудване

Кога обикновено имате нужда от управление на жизнения цикъл?

  • Когато имате нужда да разберете състоянието и жизнения цикъл на своето оборудване. ABB предлага услуги за диагностика и оценка на жизнения цикъл.
  • Когато имате нужда да увеличите надеждността на своето оборудване. ABB предоставя превантивна и прогнозна поддръжка, както и услуги, свързани с надграждане на оборудването.
  • Когато имате нужда да разберете по-добре своето оборудване и процеси. ABB предлага ценно обучение.
  • Когато имате нужда да удължите жизнения цикъл на машините си. ABB предлага актуализации за миграция на оборудването към актуални продукти, същевременно отбелязвайки иновативни и нови решения.

Нашите предложения, свързани с управлението на жизнения цикъл

Повече информация за управлението на жизнения цикъл при своя местен представител на ABB

Select region / language