Оперативна ефективност

Ние предоставяме инструментите и опита, с които ви помагаме да анализирате, оптимизирате и разширите продължителността на живота на своето оборудване

Кога обикновено имате нужда от оперативна ефективност?

  • Когато имате нужда да разберете по-добре своето оборудване и процеси. ABB предлага ценно обучение.
  • Когато имате нужда да увеличите ефикасността, конкурентоспособността и рентабилността на организацията си. Сервизните експерти на ABB предоставят широка гама от услуги денонощно.
  • Когато поддръжката е важен фактор за опазването на непрекъснатата работа на вашето оборудване. Можете да разчитате на експертите на ABB за опазването или възстановяването на вашето оборудване или системи в желаното изправно състояние.
  • Когато имате нужда да поддържате оборудването си включено. ABB предлага разширени пакети от услуги и софтуерни пакети, които са специфични за отрасъла.
  • Когато имате нужда да намалите риска от прекъсвания и по този начин да увеличите производителността, периода на непрекъсната работа и полезния живот на оборудването си. С нашето стандартно споразумение за услуги вие се възползвате от услугите, включени в нашето основно споразумение, допълнени с поддръжка, обучение и/или разширени услуги.

Нашите предложения, свързани с оперативната ефективност

Повече информация относно оперативната ефективност ще намерите при своя местен представител на ABB 

Select region / language