SattTop-I/O-järjestelmä hajautettuun Satt-ohjausjärjestelmään

Nykyaikaiseen järjestelmään siirtyminen ja järjestelmätuki, kun käytössä on ABB:n SattTop-I/O-järjestelmä hajautettuun ohjelmoitavia logiikkaohjaimia käyttävään järjestelmään.

SattTop® on ainutlaatuinen hajautettujen kenttäväyläyksiköiden järjestelmä venttiilien, pumppujen, moottorien ja muiden digitaalisesti ohjattujen kohteiden ohjaukseen.

Järjestelmän erikoisuutena on, että se käyttää yhtä runkokaapelia, niin sanottua kenttäväylää, jopa 120 yksikön segmenttien tehonsyöttöön ja tiedonsiirtoon. Ratkaisu säästää asennuksen ja kunnossapidon kokonaiskustannuksia.

SattTop-järjestelmä käyttää avointa tiedonsiirtoa isäntäohjausjärjestelmiin. Sisäänrakennetut kehittyneet toiminnot helpottavat ohjelmoitavien logiikkaohjainten offline-ohjelmointia. 

Itsediagnostiikka vähentää käyttökatkoja
Kaikki kotelointiluokan IP67 kenttälaitteet perustuvat älykkääseen mikroprosessoripohjaiseen elektroniseen SattTop EU -yksikköön, joka voidaan konfiguroida eri tehtäviä varten. Jatkuva itsediagnostiikka tunnistaa kalibroinnin ja tiedonsiirron vikoja sekä muita sisäisiä virheitä. Se auttaa vähentämään käyttökatkoja ja parantamaan turvallisuutta.

Parametrit tallentuvat EE-PROM-muistiin. Elektronisen SattTop EU -yksikön etuosan LED-valoista on apua säädettäessä takaisinkytkentäantureita oikeaan asentoon. Käytön aikana LED-valot ilmaisevat säädettävän kohteen asennon (auki tai kiinni). SattTop säästää myös energiaa, sillä vain tiedonsiirtoyksikössä on täysi virta. Muiden yksiköiden virrankulutus voi olla jopa vain 30 % nimelliskulutuksesta. 

Älykäs hajautettu järjestelmä
SattTop on suunniteltu ankariin teollisuusympäristöihin. Sen operaattoripaneeli, SattTop OP, toimii tiedon keskittimenä ja valvonta- ja operaattoriyksikkönä sekä linkkinä isäntäohjausjärjestelmän ja hajautettujen kenttäyksiköiden välillä. Jokaiseen kenttäväyläsilmukkaan voidaan kytkeä jopa 120 kenttäyksikköä. 

SattTop-I/O-järjestelmän elinkaaren vaihe
SattTop-tuoteperhe siirtyi elinkaarensa klassiseen vaiheeseen vuonna 2004 ja rajoitettuun vaiheeseen vuonna 2014.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tue ja kehitä ohjausjärjestelmääsi

Loading documents
Select region / language