Evoluutio muiden valmistajien hajautetuista ohjausjärjestelmistä ABB:n järjestelmään

Kustannustehokkaat alhaisen riskin modernisointiratkaisut hajautettuihin ohjausjärjestelmiin; paras ratkaisu tuotantolaitoksiin, joissa on käytössä useiden eri valmistajien prosessinohjausjärjestelmiä.

Tuotantoteollisuuden yritysten on jatkuvasti muutettava ja kehitettävä liiketoimintaprosessejaan, jotta ne voivat pysyä kannattavina ja kilpailukykyisinä. Järjestelmään tehdyt muutokset on rajattava alueille, joilla hyöty on suurin, ja sijoitetulle pääomalle on saatava selkeä tuotto.

Laitteisto
Tekniikka
Edut
Käyttöliittymän vaihto
 • Yhtenäinen käyttöliittymä / valvomotekniikka
 • Laitoksen yhteinen objektirakenne
 • Pystysuuntainen integrointi
 • Operaattorien toiminta tehostuu
 • Turvallisuus paranee
 • Pullonkaulojen poisto / suurempi kapasiteetti
Ohjainten vaihto
 • Arkkitehtuuri
 • Suoritinteho
 • Tilantarve
 • Käyttöomaisuuden hallinta / ennakoiva kunnossapito
 • Parempi käyttövarmuus
 • Tehokkaampi kunnossapito
 • Pienemmät laitekustannukset
 • Pienemmät energiakustannukset
I/O- tai kenttäpäätelaitteiden vaihto
 •  I/O-liitäntäratkaisut
 • Kaapelointiratkaisut
 •  I/O ja/tai kaapelointi säilyy

Tarvitsetko lisätietoa?

Suosittelemme myös:

Loading documents
Select region / language