Hajautettujen ohjausjärjestelmien toiminnallisen turvallisuuden auditointi

ABB auttaa varmistamaan säädösten ja asiakkaan omien vaatimusten täyttymisen itsenäisillä toiminnallisen turvallisuuden auditoinneilla, toiminnallisen turvallisuuden arvioinneilla ja vertaamalla järjestelmää IEC 61508- ja IEC 61511 -standardien vaatimuksiin.

Prosessiteollisuuden kansainväliset turvallisuusstandardit IEC 61508 ja IEC 61511 määrittävät toiminnallisen turvallisuuden globaalin tavoitetason.

Turvallisuus on perinteisesti tärkeää öljyn ja kaasun tuotannossa sekä petrokemian teollisuudessa, mutta standardeilla on suuri vaikutus myös kemian teollisuuteen, lääketeollisuuteen, sellun ja paperin tuotantoon, metalliteollisuuteen ja energia-alaan. Näiden standardien toiminnallisen turvallisuuden hallintaa koskevien vaatimusten täyttymisen osoittaminen nähdään yhä laajemmin välttämättömänä todisteena hyvien turvallisuuden hallinnan käytäntöjen toteutumisesta turvallisuuden toimitusketjussa.


Etuja – miksi ABB on hyvä valinta
ABB:llä on laajin kokemus ja asiantuntemus toiminnallisen turvallisuuden hallinnasta, turvallisuuden kannalta tärkeiden System 800xA HI -järjestelmien suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta sekä auditoinneista ja arvioinneista. ABB:n globaali IEC 61508- ja IEC 61511 -sertifioitu Safety Execution Center -verkosto, TÜV-sertifioidut toiminnallisen turvallisuuden asiantuntijat, osaavat auditoijat ja toiminnallisen turvallisuuden arvioijat varmistavat, että käytettävissäsi on hyvä valikoima itsenäisiä ja luotettuja auditointi- ja arviointipalveluja. Nämä itsenäiset ja puolueettomat palvelut toteutetaan hyödyntäen käytännössä testattuja metodeja. Niiden avulla asiakkaille tuotetaan luottamuksellinen, selvärakenteinen tarkastustulos, jonka avulla asiakas voi toteuttaa parannuksia ja vaatimustenmukaisuusohjelmia kustannustehokkaasti.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tutustu tarkemmin

Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language