DeviceNet

System 800xA mahdollistaa DeviceNet-tiedonsiirron moniin erilaisiin laitteisiin, kuten ohjelmoitaviin logiikkaohjaimiin, I/O-laitteisiin, pehmokäynnistimiin ja pienjännitelaitteisiin.

DeviceNet-moduulilla CI873 voidaan toteuttaa yhteydet moniin erilaisiin laitteisiin, kuten ohjelmoitaviin logiikkaohjaimiin, I/O-laitteisiin, pehmokäynnistimiin ja pienjännitelaitteisiin. DeviceNet yhdistää tällöin ohjausjärjestelmän sähköisiin laitteisiin. 

DeviceNet on kasvanut eurooppalaisesta alkuperästään, Boschin CAN-väylän autoteollisuussovelluksesta, kappaletavaran valmistuksen tärkeimmäksi tiedonsiirtoteknologiaksi. DeviceNet on tärkein moottorien ohjaukseen käytettävä protokolla. Sen sovellukset ulottuvat yksinkertaisista raja- ja lähestymiskytkimistä sekä painikkeista venttiilisarjoihin ja monimutkaisiin taajuusmuuttaja- tai tasavirtakäyttösovelluksiin.

Tarvitsetko lisätietoa?

Related topics

Loading documents
Select region / language