FOUNDATION Fieldbus

ABB:ltä saat FOUNDATION Fieldbus -kokonaisratkaisun, joka sisältää työkalut ja verkkolaitteet. FF on avoin ja integroitu arkkitehtuuri, jonka avulla ohjaussovellukset voidaan hajauttaa verkon eri osiin ja laitteisiin. FF tarjoaa prosessiautomaatiosovelluksille avoimen standardin.

Järjestelmä tukee kahta kenttäväyläverkkoa:
 • 31,25 kbit/s:n H1, johon voidaan kytkeä 2-johtimisia kenttälaitteita, kuten lähettimiä, toimilaitteita ja I/O-laitteita; myös luonnostaan vaarattomat sovellukset
 • HSE, nopea 100 Mbit/s:n High Speed Ethernet -väylä, H1-alajärjestelmät yhteyslaitteiden kautta, datapalvelimet ja työasemat.

System 800xA tukee koko FF-arkkitehtuuria, mukaan lukien High Speed Ethernet (HSE):
 • AC 800M -ohjain FF HSE:ssä, redundanssi mahdollinen 
 • Käyttökatkoja minimoiva infrastruktuuri ja verkkolaitteet
 • Esimerkiksi 800xA Asset Optimization tai Operations kytketään FF-ratkaisun OPC-palvelimen kautta.

Saatavana on kattava valikoima System 800xA -sertifioituja kenttälaitteita, joiden liittäminen on saumatonta. Laitekirjastoja laajennetaan jatkuvasti ABB:n ja muiden valmistajien laitteilla. Kirjastoja hallitaan ja kehitetään Device Integration Center -palvelun avulla. 

Tarvitsetko lisätietoa?

Laiteintegraatio
Tiedot
Laitekirjasto
Tekninen suunnittelu
Sovellukset
System 800xA Device Integration -paketti FF-väylälle sisältää tarvittavat komponentit 800xA-ympäristöön liitetyn kenttälaitteen hallintaan:
 • Kattavat laitekirjastot ABB:n ja muiden valmistajien laitetyyppiobjekteille
 • Kenttäväylän hallintatyökalut asetusten ja parametrien määrittämiseen, laitteiden käyttöönottoon ja yksityiskohtaiseen vianmääritykseen
 • Fieldbus OPC -palvelimet, joista optimointisovellukset ja operaattorien käyttöympäristöt saavat kenttälaitemuuttuja- ja tilatiedot
 • Asset Monitor analysoi laitteiden tilaa ja kuntotietoja.

Kaikki laitteiden tilaan, vianmääritykseen ja prosessiin liittyvät tiedot koko laitoksesta ovat saatavana koko sen käyttöiän ajan. Oikeat tiedot saadaan oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

ABB tuo FF-järjestelmään lisäarvoa käyttöomaisuuden hallintakomponenteilla. Niiden avulla käyttäjä voi tunnistaa kunnossapito-ongelmia ennen laiterikkoa, löytää ongelmien juurisyyt ja saada suosituksia korjaustoimenpiteistä.

Device Integration Center lisää laitekirjastoon jatkuvasti uusia laitteita. 

Device Integration Center tuottaa laitteille valmiiksi määritetyt objektityypit, joiden yhteensopivuus on testattu käytännössä. Järjestelmän käyttäjä hyötyy nopeammin sujuvasta teknisestä suunnittelusta ja käyttöönotosta sekä pienemmistä kunnossapitokustannuksista. Laitetoimittajat voivat olla varmoja siitä, että heidän laitteensa ja niihin liittyvät ohjelmistokomponentit toimivat oikein 800xA-järjestelmässä koko käyttöikänsä ajan. Kenttäväyläteknologian hyödyntäminen tehostuu. 
 • Nopea FF HSE -Ethernet-runkoväylä, 100 Mbit/s
 • Täysin digitaalinen kaksisuuntainen FF H1 -sarjaväylä, 31,25 kbit/s
 • Yhteen AC 800M -ohjaimeen voidaan liittää 12 CI860-HSE-liitäntämoduulia
 • Linking Device LD 800HSE liittää HSE-runkoväylään neljä H1-linkkiä
 • CI860 ja LD 800HSE voidaan toteuttaa redundanttisina
 • OPC Server FF, jolla voi olla myös redundanssi, vähentää käytettävyyttä muodostamalla suoran yhteyden kenttälaitedataan
 • HSE-runkoväylään voidaan liittää useita ohjaimia, mikä tekee järjestelmästä erittäin mukautumiskykyisen
Laitekirjaston ohjatulla toiminnolla 800xA-järjestelmään voidaan asentaa laitetyyppiobjektit, joilla käyttöön saadaan välttämättömät aspektit seuraaviin toimintoihin:

Laitteiden hallinta 
Device Management -ohjelmiston avulla kenttälaitteiden suunnittelu, käyttöönotto ja kunnossapito ABB:n Industrial IT 800xA -järjestelmässä sujuu tehokkaasti.

Tuotedokumentaatio
Tuotedokumentaatio on saatavana suoraan laitetyyppiobjektista. Keskeiset tuotetiedot on niputettu käytännölliseen sähköiseen muotoon. Tekniset tiedot sekä asennus-, konfigurointi- ja käyttöoppaat sekä huolto- ja kunnossapito-oppaat löytyvät nopeasti hiiren napsautuksella.

Käyttöomaisuuden valvonta
Asset Monitor, Asset Reporter ja Asset Viewer hankkivat ja analysoivat laitteiden tila- ja kuntotietoja. Ne ilmoittavat operaattoreille ja kunnossapitohenkilöstölle epänormaaleista tilanteista, jotka vaativat kunnossapitotoimia.

Kunnossapidon hallintajärjestelmä (CMMS Connectivity)
CMMS Connectivity liittää kunnossapidon hallintajärjestelmän (CMMS) saumattomaksi osaksi Industrial IT -ympäristöä. Käyttöomaisuuden kunnossapitotietoja käytetään valmiiden CMMS-vakionäkymien kautta. Kunnossapitotarpeet ja kunnossapidon tila voidaan arvioida nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Laitekirjaston ohjattu toiminto
ABB Industrial IT -järjestelmäympäristön laiteobjektityypit saadaan 800xA-järjestelmälevyltä tai ABB SolutionsBank -sivustosta laitetyyppitiedostojen muodossa. Käyttäjä voi lisätä näitä erikseen toimitettuja laiteobjektityyppejä System 800xA -järjestelmään laitekirjaston ohjatun toiminnon avulla. Laitekirjastoja voidaan näin hallita käyttäjän tarpeiden mukaan. 

FF-kenttäväylän hallintatyökalu (Fieldbus Builder FF)
Kenttäväyläarkkitehtuurin suunnittelu ja konfigurointi sekä kenttälaitteiden asetusten määritys tehdään System 800xA -järjestelmään liitetyllä Fieldbus Builder FF -ohjelmalla. Ohjelmassa voidaan lisätä, siirtää, poistaa, määrittää ja kopioida FF-laitteita. Lataukset laitteeseen ja siitä muualle järjestelmään sekä laitteiden käyttöönotto helpottuvat. Verkon ja sovelluksen oikea konfiguraatio voidaan todentaa tarkistuksilla ja automaattisella linkkiasetusten optimoinnilla.

FOUNDATION Fieldbus OPC Server
OPC Server FF -palvelimen avulla samaan järjestelmään liitetyt OPC-asiakaslaitteet saavat dataa FF-laitteista. Järjestelmätoiminnot, kuten 800xA Asset Optimization tai Operations, saavat järjestelmään kytketyistä kenttälaitteista dataa suoraan, käyttämättä ohjaimen läpi kulkevia tiedonsiirtoreittejä. Kenttälaitteiden ohjauksen kokonaiskäytettävyys paranee. OPC-palvelimen asetusten määritys tapahtuu automaattisesti Fieldbus Builder FF -ohjelmasta.

Device Management FF sisältää kenttäväylätopologian suunnitteluun ja konfigurointiin sekä FF-kenttälaitteiden asetusten määritykseen tarvittavat toiminnot. Sen avulla määritetään FF-verkon ja sen HSE-aliverkkojen ja H1-linkkien asetukset sekä hoidetaan käyttöönotto ja kunnossapito. Hajautettu ohjauslogiikka määritetään toimilohkosovelluskaavioiden avulla.

Kaaviot luodaan vetämällä ja pudottamalla komponentteja FF-laitekirjastosta. Kullekin laitteelle on lueteltu käytettävissä olevat toimilohkot, ja ne voidaan ottaa suoraan käyttöön. Myös laitekohtaisia toimilohkoja voidaan käyttää. Signaalit voidaan julkaista HSE-aliverkossa ja H1-linkeissä. Vaadittu LAS (Link Active Schedule) muodostuu automaattisesti, ja sitä voidaan mukauttaa manuaalisesti. Kenttälaitteiden FF-laitekuvausten ja ominaisuustiedostojen avulla topologia ja ohjausstrategia voidaan määrittää kytkemättä kyseisiä laitteita toimintaan.

Verkon ja sovelluksen oikea konfiguraatio voidaan todentaa tarkistuksilla ja automaattisella linkkiasetusten optimoinnilla. Varhainen todennus yksinkertaistaa asetusten lataamista kenttälaitteisiin huomattavasti. Lataus voidaan tehdä vaiheittaisena, jolloin se tapahtuu nopeasti ja turvallisesti, eikä aiheuta katkoksia prosessiin. Muutettujen asetusten lataus on optimoitu niin, että vaikutus laitteen asetuksiin on mahdollisimman pieni ja käyttöönotto tapahtuu näin ollen nopeammin. Kunkin laitteen sekä sen toimilohkojen, siirtolohkojen ja resurssilohkon parametrit ja signaalien arvot ja tila voidaan avata katsottaviksi. 


Lisätietoa FF-infrastruktuurista ja verkkolaitteista

ABB:n FOUNDATION Fieldbus -verkkolaitteilla voidaan muodostaa kestävä kenttäväyläinfrastruktuuri, jonka kunnossapito ja laajentaminen on helppoa. ABB:n kenttäväyläkomponentit on suunniteltu tiettyihin käyttötarkoituksiin. Niillä on seuraavat edut: 
 • Väyläsegmentti on suojattu tiedonsiirtovirheiltä ja oikosuluilta
 • EEx i -kenttälaitteita voidaan kytkeä käytön aikana
 • Erillisiä liitäntäkoteloita ei tarvita
 • Käytettävissä on suurempi syöttöjännite ja syöttövirta, mikä mahdollistaa pidemmät segmentit ja suurimman mahdollisen kenttälaitemäärän liittämisen yhteen segmenttiin.

Related topics

Loading documents
Select region / language