HART Device Integration

System 800xA Device Integration -paketti HART-protokollalle sisältää tarvittavat komponentit 800xA-ympäristöön liitetyn kenttälaitteen hallintaan.

HART-tiedonsiirtoprotokollaa pidetään teollisuudessa yleisesti vakioratkaisuna älykkäiden kenttäinstrumenttien digitaalisesti parannettuun 4...20 mA:n tiedonsiirtoon. Saatavana on laaja valikoima tuotteita. HART säilyttää 4...20 mA:n signaalin ja mahdollistaa kaksisuuntaisen digitaalisen tiedonsiirron aiheuttamatta häiriötä 4...20 mA:n signaalille. HART-protokolla on kentällä toimivaksi todettu. Se on helppo asentaa, käyttää ja ylläpitää.

Tarvitsetko lisätietoa?

Laiteintegraatio
Tiedot
Laitekirjasto
Tekninen suunnittelu
Sovellukset
Laajennukset

System 800xA Device Integration -paketti HART-protokollalle sisältää tarvittavat komponentit 800xA-ympäristöön liitetyn kenttälaitteen hallintaan:

 • Kattavat laitekirjastot ABB:n ja muiden valmistajien laitetyyppiobjekteille
 • Kenttäväylän hallintatyökalut asetusten ja parametrien määrittämiseen, laitteiden käyttöönottoon ja yksityiskohtaiseen vianmääritykseen
 • Kenttäväylän OPC-palvelimet, joista optimointisovellukset ja operaattorien käyttöympäristöt saavat kenttälaitemuuttuja- ja tilatiedot
 • Asset Monitor analysoi laitteiden tilaa ja kuntotietoja.

Device Integration Center lisää laitekirjastoon jatkuvasti uusia laitteita.

HART-kenttälaitteet liitetään System 800xA -järjestelmään S800- ja S900-etä-I/O-moduulien sekä AC 800M -paikallis-I/O-moduulien avulla.

Laitekirjaston ohjatulla toiminnolla 800xA-järjestelmään voidaan asentaa laitetyyppiobjektit, joilla käyttöön saadaan välttämättömät aspektit seuraaviin toimintoihin:

Laitteiden hallinta: Device Management -ohjelmiston avulla kenttälaitteiden suunnittelu, käyttöönotto ja kunnossapito ABB:n Industrial IT 800xA -järjestelmässä sujuu tehokkaasti.

Tuotedokumentaatio: Tuotedokumentaatio on saatavana suoraan laitetyyppiobjektista. Keskeiset tuotetiedot on niputettu käytännölliseen sähköiseen muotoon. Tekniset tiedot sekä asennus-, konfigurointi- ja käyttöoppaat sekä huolto- ja kunnossapito-oppaat löytyvät nopeasti hiiren napsautuksella.

Käyttöomaisuuden valvonta: Asset Monitor, Asset Reporter ja Asset Viewer hankkivat ja analysoivat laitteiden tila- ja kuntotietoja. Ne ilmoittavat operaattoreille ja kunnossapitohenkilöstölle epänormaaleista tilanteista, jotka vaativat kunnossapitotoimia. 

Kunnossapidon hallintajärjestelmä (CMMS Connectivity): CMMS Connectivity liittää kunnossapidon hallintajärjestelmän (CMMS) saumattomaksi osaksi Industrial IT -ympäristöä. Käyttöomaisuuden kunnossapitotietoja käytetään valmiiden CMMS-vakionäkymien kautta. Kunnossapitotarpeet ja kunnossapidon tila voidaan arvioida nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti.

DMS Connectivity HART-laitteille: DMS Connectivity integroi Meriam Instruments -yhtiön kalibrointilaitteiden hallintajärjestelmän (DMS) 800xA-järjestelmään, jolloin laitoksen henkilökunta voi seurata kenttälaitteiden kalibrointitietoja ja kunnossapidon työnkulku sujuvoituu.

Laitekirjaston ohjattu toiminto

ABB Industrial IT -järjestelmäympäristön laiteobjektityypit saadaan 800xA-järjestelmälevyltä tai ABB SolutionsBank -sivustosta laitetyyppitiedostojen muodossa. Käyttäjä voi lisätä näitä erikseen toimitettuja laiteobjektityyppejä System 800xA -järjestelmään laitekirjaston ohjatun toiminnon avulla. Laitekirjastoja voidaan näin hallita käyttäjän tarpeiden mukaan.

HART-kenttäväylän hallintatyökalu (Fieldbus Builder HART)
HART-kenttälaitteet konfiguroidaan Fieldbus Builder HART -työkalulla. Sen avulla laitteita voidaan käsitellä valvomosta, eikä erillistä väyläkaapelointia tarvita.
Tärkeimmät toiminnot:

 • Paikallis- tai etä-I/O-moduuliin kytkettyjen HART-laitteiden hallinta (lisäys, siirtäminen, poisto ja kopiointi)
 • HART-laitteisiin ulottuvan topologian suunnittelu 
 • HART-laitteiden I/O-kanavien määritys 
 • DTM-ohjelman käynnistys System 800xA -asiakaslaitteen kautta 
 • Kenttälaitteiden online- ja offline-tietojen vertailu 
 • Lataus molempiin suuntiin sekä käyttöönotto 
 • 800xA:n kenttäväylän OPC-palvelimen asetusten määritys

Kaikki toiminnot integroituvat saumattomasti System 800xA -ympäristöön. HART-kenttälaitteiden konfigurointi ja vianmääritys voidaan tehdä mistä tahansa System 800xA -asiakaslaitteesta FDT/DTM-järjestelmien avulla. Device Management HART on 800xA-järjestelmän HART-laitehallinnan perusta.

HART OPC Server
OPC Server HART -palvelin antaa HART-laitteiden datan OPC-asiakkaiden käyttöön. OPC Client -rajapintaa käyttävät visualisointipaketit, kuten 800xA Asset Optimization tai Operations, saavat näin kenttälaitteiden datan käyttöönsä. OPC-palvelimen asetusten määritys tapahtuu automaattisesti HART-kenttäväylän hallintaohjelmasta.

Basic HART DTM

Jos HART-laitteelle ei ole saatavana laitekohtaista DTM-ohjelmaa, laitteen perusasetukset ja -parametrit voidaan määrittää Basic HART DTM -ohjelmalla käyttäen universaaleja ja yleisen käytännön mukaisia HART-vakiokomentoja.

Valmiiksi konfiguroituja HART-laitteita käytettäessä nämä toiminnot riittävät monien erilaisten HART-laitteiden käyttöönottoon. Basic HART DTM -ohjelman avulla voidaan myös lukea muita prosessimuuttujia ja vianmääritystietoja. Ohjelma voi lisäksi pakottaa laitteen lähdön vakiovirtatilaan simuloimaan tiettyä mittausarvoa. Kaikkien Basic HART DTM -ohjelmaa käyttävien laitteiden näkymä on yhtenäinen. 

Device Management PROFIBUS & HART sisältää kenttäväylätopologian suunnitteluun ja konfigurointiin sekä HART-kenttälaitteiden asetusten määritykseen tarvittavat toiminnot. Ohjelmassa voidaan lisätä, siirtää, poistaa ja kopioida HART-laitteita. Lataukset laitteeseen ja siitä muualle järjestelmään sekä laitteiden käyttöönotto helpottuvat.

Device Management HART mahdollistaa laitoksen käytön aikana HART-laitteissa esiintyvien ongelmien tarkan diagnosoinnin. FDT/DTM-ohjelma toimii kenttälaitteen käyttöliittymänä, jolla kenttälaitteen käyttö sujuu optimaalisesti laitteen toimittajan tarkoittamalla tavalla.

Device Management HART on 800xA-järjestelmän HART-laitehallinnan perusta. 

HART Multiplexer Connect

HART Multiplexer Connect integroi HART Multiplexer -verkot 800xA-järjestelmään. Integraatio mahdollistaa HART-laitteiden skannauksen, konfiguroinnin, kalibroinnin ja vianmäärityksen silloin, kun laite on liitetty ohjaimeen (ei esim. AC 800M), joka ei salli HART-datan lähettämistä järjestelmän kautta. Seuraavia HART Multiplexer -vakiolaitteita voidaan käyttää:

 • Pepperl&Fuchs: KFD2-HMM-16
 • MTL: MTL4840
 • Elcon: 2700-F- ja 2700-G-sarja

Näin Device Management HART -ohjelman ja HART-laitekirjaston sekä sen aspektiominaisuuksien edut saadaan käyttöön myös HART Multiplexer -verkoissa.


HART Multiplexer

Related topics

Loading documents
Select region / language