PROFIBUS

ABB tarjoaa täyden PROFIBUS-ratkaisun, joka sisältää suunnitteluohjelmiston ja kenttäväylälaitteiston.

System 800xA tukee kahta eri vaihtoehtoa:
 • PROFIBUS DP, jonka skaalautuva siirtonopeus ulottuu nopeuteen 12 Mbit/s ja joka on optimoitu käytettäväksi esimerkiksi etä-I/O:n, taajuusmuuttajien ja moottorinohjauksen yhteydessä.
 • PROFIBUS PA, jonka siirtonopeus on kiinteä 31,25 kbit/s ja joka on suunniteltu väylästä sähkönsyöttönsä saaville kaksijohtimisille kenttälaitteille, kuten lähettimille ja toimilaitteille, myös luonnostaan vaarattomiin sovelluksiin.

System 800xA tukee koko PROFIBUS-järjestelmäarkkitehtuuria:

 • redundanttisesti kytketyt PROFIBUS DP -väylää käyttävät AC 800M -säätimet 
 • käyttökatkoja minimoiva infrastruktuuri ja verkkolaitteet 
 • OPC Server esimerkiksi 800xA Asset Optimization- ja Operations -sovelluksia varten 
 • kattava valikoima System 800xA -sertifioituja kenttälaitteita, joiden liittäminen on saumatonta.

Tarvitsetko lisätietoa?

Laiteintegraatio
Tiedot
Laitekirjasto
Tekninen suunnittelu
Sovellukset

System 800xA Device Integration -paketti PROFIBUS-protokollalle sisältää tarvittavat komponentit 800xA-ympäristöön liitetyn kenttälaitteen hallintaan:

 • Kattavat laitekirjastot ABB:n ja muiden valmistajien laitetyyppiobjekteille.
 • Kenttäväylän hallintatyökalut asetusten ja parametrien määrittämiseen, laitteiden käyttöönottoon ja yksityiskohtaiseen vianmääritykseen. 
 • Kenttäväylän OPC-palvelimet, joista optimointisovellukset ja operaattorien käyttöympäristöt saavat kenttälaitemuuttuja- ja tilatiedot. 
 • Asset Monitor analysoi laitteiden tilaa ja kuntotietoja.

Laitetoimittajat voivat olla varmoja siitä, että heidän laitteensa ja niihin liittyvät ohjelmistokomponentit toimivat oikein 800xA-järjestelmässä koko käyttöikänsä ajan. Järjestelmän käyttäjä hyötyy nopeammin sujuvasta teknisestä toteutuksesta ja käyttöönotosta sekä pienemmistä kunnossapitokustannuksista. ABB taas hyötyy vaivattomasta teknisestä suunnittelusta ja vianmäärityksestä. Kenttäväyläteknologian hyödyntäminen tehostuu. 

Kaikki laitteiden tilaan, vianmääritykseen ja prosessiin liittyvät tiedot koko laitoksesta ovat saatavana koko sen käyttöiän ajan. Oikeat tiedot saadaan oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. ABB tuo myös Profibus-kirjastoihin lisäarvoa sisällyttämällä niihin käyttöomaisuuden hallintakomponentit vakio-ominaisuutena. Käyttäjä voi tunnistaa kunnossapito-ongelmia ennen laiterikkoa, löytää ongelmien juurisyyt ja saada suosituksia korjaustoimenpiteistä.


Device Integration Center lisää laitekirjastoon jatkuvasti uusia laitteita.
 • Baudinopeus alueella 9,6 kbit/s–12 Mbit/s. 
 • CI854-väyläkortti PROFIBUS Master -komponenttina. 
 • PROFIBUS DP-V1 Master Class 2 -toimintojen tuki. 
 • PROFIBUS DP -linjaredundanssin ja isännän redundanssin tuki. 
 • Yhteen AC 800M -ohjaimeen voidaan liittää 12 CI854-korttia. 
 • Yhteen CI854-korttiin voidaan liittää 124 orjaa. 
 • Valinnainen tuki linjaredundanssiin yhdessä orjaredundanssin kanssa, kun käytössä on S800- tai S900-I/O-järjestelmä. 
 • PROFIBUS-laitteiden lisäys ja poisto ilman ohjaimen uudelleenkäynnistystä. 
 • Nopeudella 12 Mbit/s tiedonsiirtosykliin mahtuu yhteensä 4 000 tavua saapuvaa ja lähtevää dataa. Ei rajoitusta, kun baudinopeus on hitaampi kuin 12 Mbit/s. 
 • Lyhin syklin kesto on noin 1 ms, kun baudinopeus on 12 Mbit/s ja orjalaitteita vain yksi. Tyypillinen syklin kesto on noin 10–20 ms nopeudella 1,5 Mbit/s, kun orjalaitteita on useita.
Laitekirjaston ohjatulla toiminnolla 800xA-järjestelmään voidaan asentaa laitetyyppiobjektit, joilla käyttöön saadaan välttämättömät aspektit seuraaviin toimintoihin:

Laitteiden hallinta: Device Management -ohjelmiston avulla kenttälaitteiden suunnittelu, käyttöönotto ja kunnossapito ABB:n Industrial IT 800xA -järjestelmässä sujuu tehokkaasti.

Tuotedokumentaatio: Tuotedokumentaatio on saatavana suoraan laitetyyppiobjektista. Keskeiset tuotetiedot on niputettu käytännölliseen sähköiseen muotoon. Tekniset tiedot sekä asennus-, konfigurointi- ja käyttöoppaat sekä huolto- ja kunnossapito-oppaat löytyvät nopeasti hiiren napsautuksella.

Käyttöomaisuuden valvonta: Asset Monitor, Asset Reporter ja Asset Viewer hankkivat ja analysoivat laitteiden tila- ja kuntotietoja. Ne ilmoittavat operaattoreille ja kunnossapitohenkilöstölle epänormaaleista tilanteista, jotka vaativat kunnossapitotoimia.

Kunnossapidon hallintajärjestelmä (CMMS Connectivity): CMMS Connectivity liittää kunnossapidon hallintajärjestelmän (CMMS) saumattomaksi osaksi Industrial IT -ympäristöä. Käyttöomaisuuden kunnossapitotietoja käytetään valmiiden CMMS-vakionäkymien kautta. Kunnossapitotarpeet ja kunnossapidon tila voidaan arvioida nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti. 

Laitekirjaston ohjattu suunnittelu:
ABB Industrial IT -järjestelmäympäristön laiteobjektityypit saadaan 800xA-järjestelmälevyltä tai ABB SolutionsBank -sivustosta laitetyyppitiedostojen muodossa. Käyttäjä voi lisätä näitä erikseen toimitettuja laiteobjektityyppejä System 800xA -järjestelmään laitekirjaston ohjatun toiminnon avulla. Laitekirjastoja voidaan näin hallita käyttäjän tarpeiden mukaan.


PROFIBUS-kenttäväylän hallintatyökalu (Fieldbus Builder PROFIBUS)
PROFIBUS-topologian suunnittelu ja konfigurointi sekä kenttälaitteiden asetusten määritys on System 800xA -järjestelmässä luonteeltaan skaalautuvaa. PROFIBUS DP- ja PA-laitteita voidaan lisätä, siirtää, poistaa ja kopioida. Lataukset PROFIBUS-laitteeseen ja siitä muualle järjestelmään sekä laitteiden käyttöönotto helpottuvat. Vianmääritykseen saadaan verkon tiedot, kuten syklin kesto ja laitteen tila. Työkalulla voidaan määrittää niin yksinkertaisten I/O-laitteiden asetukset kuin tehokkaiden järjestelmien sadat sovelluskohtaiset parametritkin. Kaikki PROFIBUS-laitteiden laajat toiminnot ovat käytettävissä.
Fieldbus Builder PROFIBUS -työkaluohjelman avulla PROFIBUS DP-V1 -kenttälaitteiden konfigurointi ja vianmääritys voidaan tehdä mistä tahansa System 800xA -asiakaslaitteesta FDT/DTM-järjestelmien avulla.

Fieldbus Builder PROFIBUS -työkaluohjelman käyttö:

 • DTM-ohjelman käynnistys System 800xA -asiakaslaitteen kautta 
 • Kenttälaitteiden online- ja offline-tietojen vertailu 
 • Lataus molempiin suuntiin sekä käyttöönotto 
 • 800xA:n kenttäväylän OPC-palvelimen asetusten määritys
Kaikki toiminnot integroituvat saumattomasti System 800xA -ympäristöön.

PROFIBUS OPC Server

OPC Server PROFIBUS -palvelimen avulla samaan järjestelmään liitetyt OPC-asiakaslaitteet saavat PROFIBUS-laitteista enemmän dataa. Tällöin 800xA Asset Optimization voi saada kenttälaitteista dataa, jonka perusteella se pystyy antamaan laitteesta laajemmin tietoja. OPC-palvelimen asetusten määritys tapahtuu automaattisesti Fieldbus Builder PROFIBUS -ohjelmasta.

PROFIBUS on yhä tärkeämpi osa teollisuuden sovelluksia. Mukautumiskykynsä vuoksi sitä käytetään usein I/O-pääväylänä, joka kerää dataa etä-I/O-väylistä, sähköjärjestelmän laitteista ja erikoislaitteista, kuten asentoantureista. Katkotonta toimintaa vaativissa järjestelmissä laitteille voidaan helposti asentaa redundanssi. PROFIBUS PA voidaan ulottaa mittalaitealueelle, joten toisen protokollan käyttöönotto ei ole tarpeen.

Device Management PROFIBUS sisältää DP- ja PA-kenttäväylätopologian suunnitteluun ja konfigurointiin sekä PROFIBUS-kenttälaitteiden asetusten määritykseen tarvittavat toiminnot. PROFIBUS DP- ja PA-laitteita voidaan lisätä, siirtää, poistaa ja kopioida. Lataukset PROFIBUS-laitteeseen ja siitä muualle järjestelmään sekä laitteiden käyttöönotto helpottuvat. Vianmääritykseen saadaan verkon tiedot, kuten syklin kesto ja laitteen tila.

Device Management PROFIBUS mahdollistaa laitoksen käytön aikana PROFIBUS-laitteissa esiintyvien ongelmien tarkan diagnosoinnin. FDT/DTM-ohjelma toimii kenttälaitteen käyttöliittymänä, jolla kenttälaitteen käyttö sujuu optimaalisesti laitteen toimittajan tarkoittamalla tavalla.

Device Management PROFIBUS on 800xA-järjestelmän PROFIBUS-laitehallinnan perusta.


Lisätietoa PROFIBUS-infrastruktuurista ja verkkolaitteista

ABB:n PROFIBUS-infrastruktuuri- ja -verkkolaitteilla voidaan muodostaa kestävä kenttäväyläinfrastruktuuri, jonka kunnossapito ja laajentaminen on helppoa. PROFIBUS DP -linjan redundanssin tuki auttaa vähentämään kriittisen tärkeiden laitteiden käyttökatkoja. ABB:n kenttäväyläkomponentit on suunniteltu tiettyihin käyttötarkoituksiin. Niillä on seuraavat edut:
 • Ei-redundanttisia orjalaitteita voidaan kytkeä redundanttisiin PROFIBUS DP -linjoihin.
 • Läpinäkyvä yhdyskäytävä PROFIBUS DP:n ja PROFIBUS PA:n välillä
 • Väyläsegmentti on suojattu tiedonsiirtovirheiltä ja oikosuluilta.
 • EEx i -kenttälaitteita voidaan kytkeä käytön aikana.
 • Erillisiä liitäntäkoteloita ei tarvita.

Related topics

Loading documents
Select region / language