800xA:n logiikkaohjainkäyttöliittymä – PLC Connect

Sulautettu liitäntä kaikille ohjelmoitaville logiikkaohjaimille.

Liitä kaikki ABB:n ja muiden valmistajien ohjaimet, ohjelmoitavat logiikkaohjaimet ja etäpääteyksiköt integroiduksi järjestelmäksi, joka yhdistää hajautetun ohjausjärjestelmän ja ohjelmoitavien logiikkaohjainten tyypilliset toiminnot.

PLC Connect toimii hajautetun ohjausjärjestelmän ja ohjelmoitavien logiikkaohjainten järjestelmän hybridirajapintana System 800xA -järjestelmän konfigurointia varten. Se mahdollistaa ohjainten ja ohjelmoitavien logiikkaohjainten etäkäytön sekä yksipolkuisissa että redundanssilla varmistetuissa järjestelmissä.

PLC Connect tallentaa prosessitiedot reaaliaikatietokantaan (Real Time Database) ennen niiden esittämistä operaattorille. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen silloin, kun yhteydet ovat hitaat tai haavoittuvat, koska tietokanta säilyttää aina tiedon kaikista kytketyistä signaaleista tietokoneen kiintolevyllä. PLC Connect tukee OPC-liitäntää sekä sarjatiedonsiirtoa ja valintaista tiedonsiirtoa.

Tarkoituksena on mahdollistaa loogisen objektiperusteisen ympäristön luominen Plant Explorer -työtilassa riippumatta siitä, miltä ohjelmoitavien logiikkaohjainten järjestelmä todellisuudessa näyttää. Ohjelmoitavan logiikkaohjaimen muuttujien järjestäminen objektityypeiksi selkiyttää järjestelmänäkymää ja auttaa hahmottamaan järjestelmän paremmin.

PLC Connect tuottaa operaattoreille ohjelmoitavista logiikkaohjaimista saman käyttäjäkokemuksen kuin 800xA-järjestelmän sulautetuista ohjaimista saadaan. Käyttäjäkokemus perustuu patentoituun Aspect Object -teknologiaan, joka tuo reaaliaikaisen datan, videokuvan ja kaikki muut käyttöomaisuuden tiedot laitoksen käyttöhenkilöstön ulottuville.

800xA tarjoaa järjestelmäsuunnitteluun toimintokokonaisuuspohjaisen lähestymistavan, joka sopii kaikenkokoisiin ja -tyyppisiin prosessisovelluksiin. Asiakas voi lisätä järjestelmään uusia toimintoja ja laajentaa kokoonpanoa tarvittaessa hyödyntäen edelleen myös aiempia investointeja.

Toiminnot, joihin on ennen tarvittu suuri määrä prosessi-I/O-liitäntöjä eri valmistajien ohjaimiin, voidaan nyt toteuttaa 800xA PLC Connect -järjestelmällä.

Tarvitsetko lisätietoa?


Objektit ja objektityypit

PLC Connect sisältää joukon perusobjektityyppejä ohjelmoitavien logiikkaohjainten signaaleja varten sekä konfigurointityökalut omien ohjelmoitaviin logiikkaohjaimiin perustuvien laitosobjektien luomiseen ja muokkaamiseen.

Reaaliaikainen tietokanta

Kaikki ohjainten, ohjelmoitavien logiikkaohjainten ja etäpääteyksiköiden dynaamiset prosessitiedot tallentuvat reaaliaikaiseen tietokantaan. Oloarvot ja tilatiedot ovat aina käytettävissä ja ne päivittyvät reaaliajassa. Arvot ovat heti käytettävissä ilman OPC-palvelimen tilausviiveitä. Muiden valmistajien OPC-palvelimien selainkäyttöliittymiä ei myöskään enää tarvita.

Tiedonsiirto

PLC Connect sisältää sulautetun tiedonsiirtopalvelimen, joka on yhteensopiva perinteisten ohjelmoitavien logiikkaohjainten ja etäpääteyksiköiden protokollien, sisäänrakennetun OPC DA -asiakkaan ja Modbus RTU -protokollan kanssa. Se sisältää myös valintayhteyksien hallinnan ohjelmoitavien logiikkaohjainten etäkäyttöä varten. Valintainen yhteyden muodostus ohjaimiin tukee Modbus RTU- ja Comli-protokollia ja sisältää ajastetun yhteyden muodostuksen ja paikallisen aikaleiman sekä historiatietojen paikallisen tallennuksen.

Hälytysten käsittely

PLC Connect muodostaa hälytyksen, kun seuratun ohjaimen loogisen muuttujan tila muuttuu tai kun analoginen arvo ohittaa hälytysrajan. Hälytyksiin voidaan liittää aikaleima ohjelmoitavassa logiikkaohjaimessa.

Ohjelmoitavan logiikkaohjaimen hälytysten aikaleimatoiminto on käytettävissä vain Comli- ja SattBus-teknologiaa käytettäessä. (Käytettävissä myös OPC-järjestelmässä, jos OPC-palvelin tukee sitä, mutta asetuksia ei voida määrittää PLC Connect -käyttöliittymästä.)

Avoimet rajapinnat

PLC Connect sisältää useita avoimia rajapintoja ulkoisia sovelluksia varten. Prosessiarvojen luku ja kirjoitus reaaliajassa on toteutettu COM-liitynnöillä. Prosessiarvoille, hälytyksille ja tapahtumille voidaan lisätä sovelluskohtainen esikäsittelylaskenta.

On suositeltavaa käyttää viestijärjestelmälaajennusta. PLC Connect ei enää sisällä hälytys- ja tapahtumatietoja toimittavaa OLE DB -komponenttia.

Tekninen toteutus

PLC Connect -käyttöliittymän avulla ohjelmoitavien logiikkaohjainten Aspect Object -hakemistossa olevia tyyppiobjekteja voidaan luoda, järjestää ja muokata 800xA-järjestelmän Plant Explorer -työtilassa. Engineering Workplace -ympäristön Bulk Data Manager -toiminto muodostaa tehokkaasti objektit suuriin sovelluksiin. Tekninen suunnittelutyö voidaan tehdä online- tai offline-tilassa.
Loading documents
Select region / language