Centrum Integracji Urządzeń

Centerum Integracji Urządzń zapewnia współpracę inteligentnych urzadzęń polowych z systemem Freelance.

Celem Centrum Integracji Urządzeń jest zapewnienie interoperacyjności urządzeń polowych z DCS. Nowe typów urządzeń są testowane na potrzeby projektów klientów oraz rynku i dodawane do listy kompatybilności dla poszczególnych protokołów komunikacji: HART, FOUNDATION fieldbus i PROFIBUS.

Pobierz odpowiednią listę urządzeń, aby zobaczyć, które urządzenia zostały już przetestowane z systemem Freelance.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zalety
Łatwa integracja urządzeń polowych
Dostępne jest rozległe portfolio przetestowanych i certyfikowanych urządzeń ABB i innych producentów współpracujących z systemem Freelance. Używając certyfikowanego pliku DTM, możesz zminimalizować nakład pracy potrzebny na zintegrowanie urządzenia w systemie.

Dostępnośc informacji
Własciwe informacje we własciwym czasie i na właściwym miejscu: wszystkie ważne statusy, informacje diagnostyczne i procesowe urządzenia są dostepne zawsze, gdy sa potrzebne, w całym zakładzie i przez cały cykl jego życia.

Loading documents
Select region / language