Zarządzanie magistralami i urządzeniami polowymi w systemie Freelance

Pełna gama urządzeń polowych certyfikowanych dla systemu Freelance umożliwia bezproblemową realizację różnych typów magistrali. ABB oferuje również przydatne elementy infrastruktury sieciowej.

W sposób ciągły, nowe urządzenia produkcji ABB i innych firm są testowane i certyfikowane dla systemu Freelance. Centrum Integracji Urządzeń (Device Integration Center) zajmuje się zarządzaniem i wzmacnianiem tych bibliotek.


Która magistrala jest najlepsza?

Prawidłowa odpowiedź zależy od zastosowania i tego, co jest już zainstalowane. Zoptymalizowane rozwiązanie będzie prawdopodobnie używać więcej niż jednej magistrali. Na przykład, nowe instalacje "analogowe" czerpią znaczne korzyści z wykorzystywania standardu FOUNDATION Fieldbus lub HART, a nowe instalacje "dyskretne" mogą korzystać z magistrali Profibus i Ethernet/IP. To Twój wybór!

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Inne wspierane magistrale polowe

Select region / language