Modbus RTU

Szeregowy protokół Modbus umożliwia połączenie różnych przemysłowych urządzeń elektronicznych, takich jak programowalne sterowniki logiczne (PLC) czy sterowniki silników i zdalnych terminali (RTU). Standard Modbus wykorzystuje swoje własne nazewnictwo typów danych: jednobitowe zmienne logiczne to cewki (ang. coil), a dwubajtowe to rejestry (ang. register).

Stacje procesowe systemu Freelance (AC 700F, AC 800F oraz AC 900F) wspierają dwa rodzaje szeregowego protokołu Modbus:
  • Modbus ASCII (Master / Slave)
  • RTU (Master / Slave)

Protokoły komunikacyjne wspierane przez system Freelance

Select region / language