Moduły wejść/wyjść S700

Moduły wejść/wyjść S700 mogą być używane jako lokalnie z AC 700F i AC 900F lub jako zdalne moduły wejść/wyjść dla AC 700F, AC 800, AC 900F i innych urządzeń nadrzędnych PROFIBUS.

Moduły S700 posiadają niewielkie gabaryty i odznaczają się wysoką gęstością upakowania. Dostępne jest wiele modułów z wejściami i wyjściami zmieszanymi w jednym module.Moduły te pokrywają szeroki zakres zastosowań i dają maksymalną elastyczność.

 • Obecnie dostępnych jest czternaście różnych typów modułów
 • Wszystkie moduły mogą być używane jako zdalne wejścia/wyjścia Profibus DP
 • Część z nich może być również stosowana jako bezpośrednie wejścia/wyjścia wraz ze stacjami procesowymi AC 700F i AC 900F

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zalety
Dane techniczne
Serwis
 • Niewielkie gabaryty dzięki wysokiej gęstości upakowania elektroniki
 • Niektóre moduły udostępniają równolegle kanały wejściowe i wyjściowe
 • Kanały konfigurowalne zapewniają największą elastyczność
 • Łatwy montaż: po prostu podłącz do jednostki zacisków
 • Zaciski śrubowe lub śróbowe
 • Mogą być stosowane jako bezpośrednie lub zdalne moduły wejść/wyjść 

Moduł      Kanały       Opis Bezpośrednie   
Zdalne  
Zaciski   
DC 705F
8 DI
8 DC
Moduł komunikacyjny Profibus.  Nie  Tak TU 705F
TU 706F
DC 732F 16 DI
16 DC
Standardowe sygnały binarne, wszystkie współdzielą uziemienie
1 przewód, 24 VDC
 Tak  Tak TU 715F
TU 716F
AI 723F 16 AI 0...10 V, -10...+10 V, 0/4...20 mA,
Pt100/1000, Ni1000, DI
 Tak  Tak TU 715F
TU 716F
AX 722F 8 AI
8 AO
0...10 V, -10...+10 V, 0/4...20 mA,
Pt100/1000, Ni1000, DI
 Tak  Tak TU 715F
TU 716F
AO 723F 16 AO 16 konfigurowalnych wyjść analogowych w dwóch grupach.
16 AO: +-10 V, 0/4-20 mA
maks. 8 AO z funkcją wyjść prądowych
12 bitów + znak, 2 przewody, 24 VDC 8 W
 Tak  Tak TU 715F
TU 716F
DX 722F 8 DI
8 DO przekaźniki
8 wejść cyfrowych
8 wyjść przekaźnikowych z jednym stykiem przełącznym każdy
8 DI: 24 VDC
8 DO: styki przekaźnikowe, 24 VDC, 230 VAC
1/3 przewody, 24 VDC 2 W
 Tak  Tak TU 715F
TU 716F
TU 731F
TU 732F
DX 731F 8 DI
4 DO przekaźniki
8 wejść cyfrowych 230 V DC w dwóch grupach
4 wyjścia przekaźnikowe (2,4...2,7), z jednym stykiem przełącznym każdy
8 DI: 230 VAC
4 DO: styki przekaźnikowe 24 VDC, 230 VAC
2 przewody, 24 VDC 2 W
 Tak  Tak TU 715F
TU 716F
TU 731F
TU 732F
AI 731F 8 AI 8 konfigurowalnych wejść analogowych w dwóch grupach.
Termopara, RTD, mV/V, mA, kΩ i 24 VDC
15 bitów + znak, 2, 3 i 4 przewody, 24 VDC 5 W
 Tak  Tak TU 715F
TU 716F
DI 724F 32 DI 32 wejścia cyfrowe 24 V DC w czterech grupach.
32 DI: 24 VDC
1 przewód, 24 VDC 1 W
 Tak  Tak TU 715F
TU 716F
AX 721F 4 AI
4 AO
4 konfigurowalne wejścia analogowe w jednej grupie.
4 konfigurowalne wyjścia analogowe w jednej grupie.
4 AI: +-10 V, 0/4-20 mA, RTD, 24 VDC
4 AO: +-10 V, 0/4-20 mA
12 bitów + znak, 2 przewody, 24 VDC 5 W
 Tak  Tak TU 715F
TU 716F
DA 701F 16 DI
4 AI
2 AO
8 DC
16 wejść cyfrowych 24 V DC
4 wejścia analogowe, napięcie, prąd i RTD, rozdzielczość 12 bitów ze znakiem
2 wyjścia analogowe, napięcie i prąd, rozdzielczość 12 bitów ze znakiem
8 konfigurowalnych wejść/wyjść cyfrowych 24 V DC, 0,5 A maks.
 Tak  Tak TU 715F
TU 716F
AC 722F 8 AI/AO 8 wejść/wyjść analogowych w jednej grupie, każde może być używane jako wejście lub wyjście.
8 AI/AO: +-10 V, 0/4-20 mA, RTD
12 bitów + znak, 2 przewody, 24 VDC 5 W
 Nie Tak TU 715F
TU 716F
DC 722F 16 DI/DC 16 konfigurowalnych wejść/wyjść cyfrowych w jednej grupie, każde może być używane:
 • jako wejście,
 • jako wyjście tranzystorowe z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przeciwprzeciążeniowym z prądem znamionowym 0,5 A lub
 • jako wyjście do ponownego odczytu (kombinowane wejście/wyjście) i może być odpowiednio adresowane.

Dwa zasilacze czujników 24 V DC 0,5 A z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przeciwprzeciążeniowym (tzn. 2/3-przewodowe styki z ciągłym przepływem prądu mogą być traktowane jako wejścia cyfrowe)

 Nie  Tak TU 715F
TU 716F
DC 723F 24 DI/DC Jeden zasilacz czujnika 24 V DC 0,5 A z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przeciwprzeciążeniowym.
24 wejścia/wyjścia cyfrowe w jednej grupie, każde może być używane:
 • jako wejście,
 • jako wyjście tranzystorowe z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przeciwprzeciążeniowym z prądem znamionowym 0,5 A lub
 • jako wyjście do ponownego odczytu (kombinowane wejście/wyjście) i może być odpowiednio adresowane.
 Nie  Tak TU 715F
TU 716F
CD 722F 2 ENC
2 PWM
2 DI
8 DC
Moduł wejść częstotliwościowych.
2 wejścia licznikowe: 5/24 VDC, 1 Vpp sinus, fmax 300 kHz
2 DO: 24 VDC/0,1 A, modulacja szerokości impulsu (PWM)
2 DI: 24 VDC
8 DI/DO: 24 VDC/0,5 A
1/2 przewody, 24 VDC 100 W
 Nie  Tak TU 715F
TU 716F

Loading documents
Select region / language