Stacja procesowa AC 800F

Stacja procesowa AC 800F wspiera wszystkie najważniejsze magistrale polowe, jak również konfigurację redundantną. Pojedyncza stacja zazwyczaj obsługuje około 1000 sygnałów wejść/wyjść.

Stacja procesowa AC 800F charakteryzuje się konstrukcją kasetową. Moduł bazowy procesora stanowi płaszczyznę połączeń, do której mocuje się moduły odpowiadające wymogom aplikacji, takie jak zasilacz czy moduły komunikacyjne Ethernet i magistrali polowych. Po stronie magistrali dostępne są moduły standardów:

 • PROFIBUS-DPV1
 • FOUNDATION Fieldbus HSE
 • MODBUS (master/slave, RTU i ASCII)
 • IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104
 • CAN dla wejść/wyjść kasetowych systemu Freelance

Magistrale polowe oraz podłączone do nich urządzenia są konfigurowane za pomocą narzędzia Freelance Engineering. Żadne inne, zewnętrzne narzędzie nie jest potrzebne.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zalety
Dane techniczne
Serwis
 • Dostępność: redundancja na wszystkich poziomach
 • Obsługa różnych typów magistrali polowych, nawet jednocześnie:
  • PROFIBUS-DP, do 12 MBd
  • FOUNDATION Fieldbus H1 (zLD 800HSE)
  • HART
  • Modbus
  • Telecontrol
  • CAN (for Freelance Rack I/O)
 • Zezwyczaj obsługuje około 1,000 wejść/wyjść
 • Kompaktowa, solidna konstrukcja
 Przegląd danych technicznych AC 800F
 CPU 32-bitowy procesor RISC z szybkim przetwarzaniem bitów
 RAM 16 MB (SD-RAM)
na aplikację, podtrzymywane bateryjnie
Wykonywanie zadań Cykliczne (konifigurowalny czas cyklu od 5 ms)
Zdarzeniowe (predefiniowane zdarzenia)
Najszybsze możliwe (tryb PLC)
Interfejsy Ethernet
PROFIBUS
FOUNDATION Fieldbus
MODBUS TCP
Magistrala wejść/wyjść Freelance (CAN)
Szeregowe:
RS485/422/232
Protokół Modbus
Protokół Telecontrol IEC 60870-5-101
 Temperatura otoczenia 0...60°C (32...140°F),
nie wymaga wymuszonego chłodzenia
Certyfikaty CE, NAMUR, UL, ISA-S71.04 (poziom G3)
Loading documents
Select region / language