Centrum Integracji Urządzeń

Centrum Integracji Urządzeń zapewnia współpracę inteligentnych urządzeń polowych z systemem 800xA.

Celem Centrum Integracji Urządzeń jest zapewnienie bibliotek prekonfigurowanych reprezentacji urządzeń obiektowych z gruntownie przetestowaną interoperacyjnością z systemami sterowania ABB.

Biblioteki urządzeń są stale rozszerzane o nowe typy urządzeń. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym i wymaganiom projektów klientów indywidualne typy urządzeń są dodawane do istniejących bibliotek dla takich protokołów komunikacyjnych jak HART, FOUNDATION Fieldbus czy PROFIBUS. Aby zapewnić interoperacyjność systemu z urządzeniem i powiązanymi komponentami, nowy obiekt typu urządzenia jest testowany z rzeczywistym urządzeniem w laboratorium Centrum Integracji Urządzeń.

Oprócz testów interoperacyjności Centrum zajmuje się też funkcjonalnościami pakietów dodatkowych, np.: zapewnianiem Typów Obiektów Urządzeń (Device Object Types) dla pakietu optymalizacji zasobów (Asset Optimization) systemu 800xA.
 
Typy obiektów instalowane przy pomocy Wizarda Biblioteki Urządzeń systemu 800xA zapewniają podstawowe Aspekty:

  • Zarządzenia Urzadzeniem Oprogramowanie Device Management pozwala efektywnie planować, uruchamiać i konserwować urządzenia polowe zintegrowane w systemie 800xA.
  • Dokumentacja Produktu Dokumentacja produktu jest bezpośrednio dostepna z poziomu typu obiektu urządzenia. Kluczowe dane produktu są zestawione w wygodnej, elektronicznej formie. tym samym dokumenty takie, jak arkusze danych, instrukcje instalacji, konfiguracji i działania, jak również instrukcje konserwacyjne i serwisowe sa dostępne po jedynm kliknięciu myszą.
  • Monitoring Zasobu Asset Monitor, Asset Reporter i Asset Viewer zbierają i analizują statusy zasobu i informację o jego stanie. W przypadku wystapienia nietypowych warunków, wymagajacych działań konserwacyjnych, oprogramowanie to informuje operatorów procesu i personel utrzymania ruchu.
  • CMMS (Computerized Maintenance Management System) Pakiet CMMS Connectivity zapewnie bezproblemową integracje systemów klasy CMMS w środowisko systemów Industrial IT. Informacje konserwacyjne powiązane z zasobem są udostępniane przez standardowy, prekonfigurowany widok CMMS, co pozwala na szybką i efektywną ocenę stanu i potrzeb konserwacyjnych.

Pobierz odpowiednią listę urządzeń, aby sprawdzić, które urządzenia są już włączone w istniejące Biblioteki Urządzeń. 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Powiązane tematy

Loading documents
Select region / language