IEC 61850

System 800xA w pełni wspiera standard IEC 61850 dla Elektroenergetycznych Systemów Sterowania.

Dzięki standardowemu modelowi IED i jego usługom danych i komunikacji, IEC 61850 zapewnia interoperacyjność pomiędzy urządzeniami elektrycznymi różnych dostawców i jest w stanie zastąpić wszystkie protokoły typowo spotykane w domenie automatyki podstacji. Oparty o technologię Ethernet i zapewniający elastyczną i otwartą architekturę standard IEC 61850 zapewnia zgodność z przyszłymi standardami przez cały cykl życia systemu sterowania.

IEC 61850 uzupełnia możliwości systemu System 800xA stosowania otwartych standardów do integracji urządzeń w dziedzinie automatyzacji procesów. Dla urządzeń elektryfikacji, takich jak rozdzielnice niskiego napiecia, napędy czy sterowniki silników system 800xA wspiera otwarte standardy magistrali polowych takie jak Profibus czy Profinet. Dla aparatury procesowej system 800xA dysponuje rozległą integracją z standardami HART, Profibus oraz Foundation Fieldbus.

Adaptacja technologii IEC 61850 z systemem 800xA pozwala rownież na standaryzację różnych procedur podczas konfiguracji podstacji, logik kontrolnych, bibliotek sterowania i procedur operatorskich. Orientacja obiektowa IEC 61850 umożliwia standaryzację modeli urządzeń wspieraną przez system 800xA dzięki jego kompatybilności z IEC 61850.

Własności i zalety integracji:

  • Mniejsze koszty utrzymania dzięki mniejszej liczbie komponentów i części zamiennych oraz uproszczonej administracji systemu.
  • Większa elastyczność - integracja jest znacznie mniej skomplikowana niż wcześniej i interfejsy łatwo adaptują się do zmian.
  • Scentralizowane rejestrowanie danych, włącznie z sekwencją zdarzeń z całego zakładu i zharmonizowanym interfejsem do systemów na poziomie przedsiębiorstwa.
  • Pełny widok danych systemów elektrycznych - zwłaszcza dla operatorów procesu, aby mogli dokonać świadomych decyzji.
  • Zwiększona efektywność operator - jeden interfejs użytkownika, który może prezentować dane z całego zakładu, umożliwienia dostępu do danych i wyświetla procedury operacyjne.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Czym jest IEC 61850?

IEC

Protokół IEC 61850 jest opartym o Ethernet, globalnym standardem architektury systemowej i komunikacji danych w automatyzacji podstacji energetycznych i dystrybucji mocy. To standard definiowany przez ANSI (Ameryka północna) i IEC (Europe) we współpracy z głównymi dostawcami z rynku automatyzacji podstacji, takimi jak ABB.

IEC 61850 definiuje standardowy model danych oraz konwencję nazewnictwa inteligentnych urządzeń elektrycznych (w skrócie IED - Intelligent Electrical Devices) i wspólny język do ich konfiguracji, zapeniający interoperacyjność między urządzeniami i narzędziami inżynierskimi. Standard ten zapewnia elastyczną i otwartą architekturę dla IED, zdolna dopasowac się do wymagań dowolnej aplikacji.

Powiązane tematy

Loading documents
Select region / language