Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Historia i analiza produkcji wsadowej w systemie 800xA

Porządkowanie, przechowywanie, archiwizowanie i odzyskiwanie danych i zdarzeń w celu przeprowadzenia analizy porównawczej partii i spełnienia wymogów regulacyjnych.

Alarmy i zdarzenia powiązane z produkcją wsadową są zbierane i organizowane przezy 800xA Information Management.

Funkcja historyzacji logów danych produkcyjnych (PDL, z ang. Production Data Log) pakietu 800xA Information Management zapewnia hierarchiczną historię danych wsadowych i zdarzeń. Często w aplikacjach wsadowych relacje pomiędzy informacyjami nie mogą być prekonfigurowane, ponieważ zazwyczaj są budowane w zależności od realizacji receptury kontrolnej, a nie na podstawie stałych odstępów czasu. Funkcj PDL pakietu 800xA Information Management posiada wbudowane przepisy dotyczące organizacji, przechowywania, archiwizacji i udostępniania tego typu informacji.

Dane zebrane w 800xA Information Management są dostępne dla oprogramowania Microsoft Access, Microsoft Excel i innych popularnych pakietów raportujacych, takich jak Crystal Reports. 800xA Batch Management zawiera szablony standardowych raportów, które mogą być podstawą do konfiguracji szczegółowych, specyficznych dla danej aplikacji raportów z produckji wsadowej.

800xA Batch Management wymusza ciąg produkcyjny niezbędny do konsekwentnej produkcji zgodnej ze specyfikacjami. Bezpieczeństwo, audit trail, zarządzania zmianą, podpis elektroniczny, automatyczne raportowanie, archiwizacja i odzyskiwanie to integralne części wszystkich działań i aplikacji systemowych. W połaczeniu z 800xA Information Management system ABB generuje kompletny elektroniczny zapis procesów wsadowych, który w pełni dokumentuje zgodność produkcji.
 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents