AC 450 går in i Classic - Dags att uppgradera till AC 800M!

AC 450 närmar sig slutet av sin livscykel och går in i fasen Classic.
Det betyder att både teknologi och kompetens har en begränsad tillgänglighet och att AC 450 successivt bör ersättas.
– Det är dags att se över strategin för AC 450.

Vi har bra lösningar!
Så ingen anledning till oro. AC 450 kan enkelt uppgraderas till AC 800M.

Här nedan finns några exempel på vad vi kan hjälpa dig med. Vilken lösning du ska välja beror på din anläggnings livslängd och planerad drift. Vi hjälper dig att välja det alternativ som passar bäst för dig och din anläggning.

Vänta inte för länge!
Om du agerar snabbt minimerar du även risken för driftstopp. Vi minskar risken och ser till att ingen funktionalitet går förlorad med hjälp av våra konverteringsverktyg och tjänster.

Stegvis uppgradering till AC 800M med bakåtkompabilitet
Du bestämmer själv omfattning och uppgraderingsfart.

 • Byte av både controller och I/O eller byte av controller med befintligt I/O
 • Byte av en controller i taget eller flera vid samma tillfälle.

Ta chansen att uppgradera för framtida möjligheter

 • Ökad prestanda
 • Möjligheter till ökad digitalisering
 • Uppgradera din cybersäkerhet
 • Minska risken för driftstopp
 • Få tillgång till ny funktionalitet
 • Byte till ett modernt och aktivt system
  - Framtidssäkra de investeringar som är gjorda i AC 450
  - Attrahera en yngre generation och minimera kompetensrisker
red-line-390-4
Kontakta oss redan idag för en diskussion om vilka möjligheter som finns och hur kostnadsbilden ser ut. Vi hjälper dig med en lösning som passar din anläggning!

Säljteam Östra och Norra Sverige
Säljteam Västra och Södra Sverige

Läs mera

Utfasningsprocessen2017-Lifecycle-arrows_branding_colors_w_text_web

När en produkt inte längre är aktiv, i fas Active, så avvecklas den i steg över en 10-årsperiod. Först överförs den i fas Classic med fortsatt support för att sedan gå över i fas Limited med begränsad support. Därefter går produkten in i fas Obsolete, vilket innebär att garanterad support och reservdelstillgång upphör, i mån av tillgång så fortsätter support dock även efter detta datum. Vi kommer hela tiden att informera våra kunder när produkter går över från Active till Classic samt när produkterna nått fasen Obsolete.
Select region / language