Uppdatering SATT-produkter

Produktförändringar är ett tecken på utveckling, optimering och innovation. Nya produkter kommer ut på marknaden och äldre produkter fasas ut.

När vi på ABB fasar ut produkter beror det normalt sett på ålders- och/eller säkerhetsskäl.  Även EU-direktiv såsom ROHS påverkar äldre produkter.

Äldre produkter är svåra att underhålla och reparera eftersom tillgång på elektronikkomponenter minskar eller upphör. Andra skäl kan vara att de baseras på äldre Windows-versioner som inte supporteras längre, vilket kan innebära stora säkerhetsrisker för din anläggning s.k. CyberSecurity-risker.

Vi vill här informera om planerade produktförändringar och utgående produkter.

Utfasningsprocessen

När en produkt går från Active fas såöverförs den först i Classic fas för att i slutet av perioden gå över i Limited fas. Därefter går produkten in i Obsoletefas.
Vilket innebär att garanterad support och reservdelstillgång upphör, i mån av tillgång så fortsätter support dock även efter detta datum. Vi kommer hela tiden att informera våra kunder när produkter går över från Active till Classic samt när produkterna nått Obsoletefasen.
2017-Lifecycle-arrows_branding_colors_w_text_web

Läs mera nedan vad som gäller för respektive produkt.
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language