Parts Exchange Service

Utbytesprodukter i ombyte för dina trasiga.

Parts Exchange Service ger ett kostnadseffektivt alternativ vid inköp av reservdelar och dessutom minimerar vi ledtiden. En utbytesdel kan antingen vara nytillverkad eller renoverad enligt våra högt ställda krav. Vid beställning skickas produkten till dig och därefter skickar du tillbaka din trasiga produkt. Om du vill veta vad som gick fel så kan du få tillgång till vår testrapport för att hjälpa dig förhindra ytterligare problem i framtiden.

Är du intresserad av tjänsten?

Kontakta ABB Kundcenter: 021-32 50 00.
Du kan även kontakta oss via kontaktformuläret nedan.

Vilka reservdelar finns att tillgå?

Active Classic Limited Obsolete
Parts Exchange Service

På förfrågan

Tjänsten är tillgänglig för följande styrsystem:
  • System 800xA
  • Freelance
  • Advant OCS with Master Software
  • Advant OCS with MOD 300 Software
  • Satt
  • Symphony DCI System Six
  • Symphony Harmony/INFI 90
  • Symphony Melody

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents
Select region / language