Czech Republic - Czech

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Operační centrum Česká republika (CZOPC)

Operační centrum Česká republika (CZOPC)  je globálním inženýrským centrem pro divizi Průmyslová automatizace ABB. V současné době působí na 2 lokalitách, a to v Ostravě a v Plzni.

Zaměstnáváme více než 450 zaměstnanců, kteří provádějí inženýring pro jednotky po celé Evropě v různých průmyslových odvětvích – metalurgii, dobývání a zpracování nerostných surovin, lodním průmyslu, petrochemii a výrobě papíru a celulózy. Naší součástí je i centrum pro řízení dodavatelského řetěžce a projektovou podporu. 

Více zde

Tuto stránku můžete zobrazit v

ABB s.r.o., Operační centrum Česká republika (CZOPC)


Tel.: 800 312 222
E-mail: kontakt@cz.abb.com

Novinky a zajímavosti

Kariérní příležitosti