Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Operační centrum Evropa (EUOPC)

Operační centrum Evropa (EUOPC) je globálním inženýrským centrem pro průmyslovou automatizaci. V současné době působí na 4 lokalitách, a to v Ostravě, Plzni a také v Kaliningradu a Krakově.

Zaměstnáváme více než 500 zaměstnanců, kteří provádějí inženýring pro jednotky po celé Evropě v různých průmyslových odvětvích – metalurgii, dobývání a zpracování nerostných surovin, lodním průmyslu, petrochemii a výrobě papíru a celulózy. Naší součástí je i centrum pro řízení dodavatelského řetězce a projektovou podporu. 

Více zde

Tuto stránku můžete zobrazit v

ABB s.r.o., Operační centrum Evropa (EUOPC)


Tel.: 800 312 222
E-mail: kontakt@cz.abb.com

Novinky a zajímavosti

Kariérní příležitosti