Zúčastněte se Dne otevřených dveří v Operačním centru a vyhrajte iPad!

Program dne

9:30 - 10:00 Snídaně
10:00 - 11:00 Představení ABB a Operačního centra
Prezentace bude probíhat v angličtině
11:00 - 11:15 Přestávka
11:00 - 15:00 V průběhu celého dne budou také probíhat pohovory nanečisto se zástupci personálního oddělení. Vezměte si s sebou životopis. 
11:15 - 12:00 CZOPC v oblasti softwaru
12:00 - 12:45 CZOPC v oblasti automatizace, elektra a pohonů
12:45 - 13:45 Oběd
13:45 - 14:15 Diplomové a bakalářské práce v Operačním centru
14:15 - 14:30 ABB univerzita v Ostravě
14:30 - 14:45 Přestávka
14:45 - 15:15 ABB jako zaměstnavatel
15:15 - 16:00 Vylosování iPadu
 
Program může být aktualizován dle aktuálního počtu účastníků a dispozic.
Select region / language