Zúčastněte se Dne otevřených dveří v Operačním centru a vyhrajte iPad!

Program dne

7:00  Odjezd autobusu ze Žiliny do Ostravy 
 Autobus odjiždí z parkoviště před Rektorátem
 9:00 - 9:30  Příjezd do Operačního centra v Ostravě
 9:30 - 10:00  Snídaně
 10:00 - 11:00  Představení ABB a Operačního centra
 Prezentace bude probíhat v angličtině
 11:00 - 11:45  Práce na projektu
 11:00 - 15:30   V průběhu celého dne budou také probíhat pohovory nanečisto
 se zástupci personálního oddělení
 Vezměte si s sebou životopis.
 11:45 - 12:30  Interaktivní marine aplikace
 12:30 - 12:45  ABB jako zaměstnavatel
 12:45 - 13:00  ABB univerzita
 13:00 - 14:00  Oběd
 14:00 - 15:00  Pohony ABB
 15:00 - 15:45  Praktické ukázky - pohony, elektro, automatizace
 15:45 - 16:00  Slosování o iPad
 Výherce iPadu bude vylosován z řad předem zaregistrovaných studentů
 Po skončení odjezd autobusu do Žiliny

Program může být aktualizován dle aktuálního počtu účastníků a dispozic.
Select region / language