Najbardziej innowacyjne firmy internetowe wykorzystują w coraz większym stopniu oprogramowanie do sterowania oraz konfiguracji. Wykorzystują przewagę inteligentnych cyfrowych podzespołów, co pozwala na  uproszczenie instalacji, łatwiejsze monitorowanie i opomiarowanie oraz dynamiczniejszą dostawę.

Oprogramowanie stworzone przez ABB do zarządzania infrastrukturą centrum danych, Decathlon for Data Centers®, integruje i zapewnia dostęp do istniejących urządzeń i systemów. Ponadto, urządzenia połączone poprzez komunikację równorzędną umożliwiają samodzielny monitoring oraz interakcją z podsystemem w czasie rzeczywistym.

Korzyści dla klientów:

  • Przejrzysty system
  • Inteligentne planowanie zasobów
  • Kompatybilność oraz łączność
  • Zdalny monitoring
  • Dane w czasie rzeczywistym

Przykłady technologii

Remote Power Panel

In English

Select region / language