Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Tyristorový regulátor výkonu DCT880

Přesná regulace teploty

Aplikace jako žíhání, sušení, tavení nebo zahřívání skla, plastů nebo kovů často vyžadují přesnou regulaci teploty. Automatizace této regulace teploty pomáhá zajistit, že je udržována přesná teplota a energie je využívána efektivně. To může pomoci při účinnějším využívání surovin a snižování spotřeby energie.

Pro splnění těchto požadavků jsme vyvinuli tyristorový regulátor výkonu DCT880. Měnič DCT880 je založen na naší průmyslové technologii a snadno se začlení do vašich procesů nebo automatické sítě strojních zařízení. Dokáže ovšem pracovat i nezávisle na automatických systémech.

Zabudovaná funkce měření třífázového proudu přesně počítá a monitoruje odpor zátěže v obvodu pro zvýšení výkonnosti systému. Optimalizace zátěže při vícenásobném zapojení může vést k vyvážení paralelně zapojených zátěží pro snížení špičkového zatížení.


Důležité údaje

 • 16 až 4 200 A
 • 110 až 690 V
 • Odporové, indukční nebo infračervené zahřívání
 • Programování aplikací podle IEC 61131-3
 • Fázové řízení
 • Celovlnná regulace rychlých přechodových jevů
 • Půlvlnná regulace
 • Regulace I-, U-, P- a I2
 • Zabudovaný regulátor teploty
 • Zabudovaný optimalizátor zátěže
 • Široké možnosti vstupů/výstupů a komunikace
 • Ovládací panel s vysokým kontrastem a rozlišením 

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Odkazy a soubory ke stažení

Loading documents