Den grundlæggende funktion for en frekvensomformer er at styre strømmen af energi fra elnettet til processen. Frekvensomformere sidder typisk mellem en elektrisk forsyning og en el-motor. Strømmen fra den elektriske forsyning går ind i frekvensomformeren, og den regulerer derefter den strøm, der tilføres motoren.

Inde i frekvensomformeren løber den indgående strøm gennem en ensretter, som omdanner den indgående vekselstrøm til jævnstrøm. Jævnstrømmen ledes ind i kondensatorerne. Dette sker for at udjævne den elektriske bølgeform, der giver en ren strømforsyning til det næste trin. Strømmen ledes derefter fra kondensatorerne til vekselretteren, som omdanner jævnstrømmen til vekselstrøm, der går til motoren.

Disse trin gør det muligt for frekvensomformeren at justere frekvensen og spændingen, der føres ind til motoren, baseret på de aktuelle proceskrav. Det betyder, at du kan køre dine vekselstrømsmotorer med den hastighed eller det drejningsmoment, der er nødvendigt, afhængigt af behovet. Det er derfor, at du kan spare store beløb ved at bruge frekvensomformere i stedet for direkte online start (DOL).

Ud over energibesparelser hjælper frekvensomformeren dig også med at reducere vedligeholdelsesomkostninger, affald og endda støjemissioner fra omgivelserne. De er også en god måde at hjælpe med at opfylde dine mål om energieffektivisering og reducering af CO2-emissioner.

Hvad er forskellen mellem en frekvensomformer kaldet VSD eller VFD?

Begge forkortelser er afledt af henholdsvis engelske Variable Speed Drive og Variable Frequency Drive.

Brug af frekvensomformere til at styre motorer kan give store besparelser

Næsten 70 procent af al industriel elektrisk energiforbrug går til at drive elektriske motorer. Disse motorer er virksomhedens arbejdsheste, lige fra pumper, der flytter væsker til ventilatorer, der flytter luft til kompressorer, transportører og enhver type maskine, der afhænger af rotationskraften for at få sit job gjort.

Og det er disse motorer, der er nøglen til at hjælpe dig med at reducere dit energiforbrug og dine CO2-emissioner eller endda finde mere energieffektive løsninger til dine kunder. Pumper, ventilatorer og kompressorer kører ofte med konstant hastighed, og styring af flowhastighed og destination sker ved manuel åbning og lukning af ventiler i rørledningerne. Dette gør normalt opstartsprocessen meget arbejdskrævende, da det kan tage op til en time for en person at starte en pumpestation. Arbejdsomkostningerne stiger, da personalet undertiden skal rejse langt til fjerntliggende steder. På nogle anlæg er denne proces automatiseret, men energiforbruget er ringe.

Der findes et mere energieffektivt alternativ. Drift af disse applikationer med variabel hastighed giver øjeblikkelige besparelser i energiforbruget og giver samtidig langsigtede konkurrencefordele. Enhver proces, der anvender elektriske motorer, kan opnå betydelige pengebesparelser og driftsmæssige fordele ved brug af variabel hastighed. Du bør måske kigge nærmere på dine egne aktiviteter og processer, uanset hvor store eller små de er, for at se, hvor målrettet brug af variabel hastighed kan hjælpe dig med at opnå hurtig økonomisk tilbagebetaling og langsigtede konkurrencefordele.

ABB Drives energieffektivitet portal

pictogram-variablespeeddriveandmotor-transparent30

Hvordan regulerer frekvensomformere effekten for at tilpasse motorens hastighed til det, som processen kræver?

1. Konverter indgående vekselstrøm til jævnstrøm
Indkommende 3-faset vekselstrøm føres ind i en ensretter, der omdanner den til jævnstrøm.

2. Udjævning af jævnstrømsbølgen
Jævnstrøm føres ind i kondensatorer, der udjævner bølgen og producerer en ren jævnstrømforsyning.

3. Konverter jævnstrøm til variabel vekselstrøm
Frekvensomformeren beregner motorens krævede spænding og strøm. DC-strømmen føres derefter ind i en vekselretter, der producerer AC-strøm ved den nøjagtige spænding og strøm, der er nødvendig

4. Beregn og gentag
Frekvensomformeren med variabel hastighed beregner og justerer løbende frekvensen og spændingen og leverer kun den effekt (hastighed og drejningsmoment), som motoren har brug for. Det er sådan, du kan spare store mængder energi.

Se animationen
“What is a variable speed drive?”

pictogram-variablespeeddrive

Hvordan kan du drage fordel af frekvensomformere?

Du kan opnå besparelser i...

 1. Energi
 2. Driftsudgifter
 3. Nedetid
 4. Vedligeholdelse
 5. Råmaterialer

Hvorfor skal du bruge en frekvensomformer?

Elektromotorer spiller en meget vigtig rolle i vores daglige forretninger og liv. De flytter og driver stort set alt, hvad vi har brug for i vores forretning eller til fornøjelse.

Alle disse motorer kører på elektricitet. For at kunne udføre deres arbejde med at levere drejningsmoment og hastighed har de brug for den tilsvarende mængde elektrisk energi. Alle disse motorer forbruger elektricitet for at levere det nødvendige drejningsmoment eller den nødvendige hastighed. Hvis dette drejningsmoment eller denne hastighed er for høj eller for lav, anvendes mekaniske kontroller til at bremse skiftet eller styre produktionen. Resultatet er ineffektivitet med masser af spild af materialer og energi. Motorens hastighed bør svare nøjagtigt til det, der kræves i processen. Uden en bedre måde at styre hastigheden på, går der meget energi til spilde, og det er ikke godt for nogens forretning.

Når man bruger en frekvensomformer, styres enten drejningsmomentet eller hastigheden, og vi kalder det "momentstyring" eller "hastighedsstyring". Når frekvensomformeren anvendes til momentstyring, bestemmes hastigheden af belastningen. På samme måde bestemmes drejningsmomentet af belastningen, når det drives i hastighedsstyring.

Se hvor nemt det er at matche en frekvensomformer med en motor

4 grunde til at investere i frekvensomformere for at forbedre energieffektiviteten

pictogram-energyefficiency

Her er grundene til, at du bør investere i frekvensomformere for at forbedre energieffektiviteten i dine forskellige applikationer, f.eks. pumpe-, ventilator-, transportør- og kompressorsystemer:

 1. Forbedret driftseffektivitet
  behovet for manuelt arbejde elimineres, da det system, der styres af frekvensomformeren, kan automatiseres, hvorved der spares på mandetimer og arbejdsomkostninger
 2. Besparelser på elregningen
  Frekvensomformere bruger kun den nødvendige mængde energi ved at lade motorerne køre ved dellast, hvilket kan resultere i en reduktion på op til 50 % i drivsystemets energiforbrug.
 3. Besparelser i kapitaludgifter
  øjeblikkelig reduktion i elforbruget giver hurtig økonomisk tilbagebetaling af VSD-investeringen, i pumpe- og ventilatorapplikationer endda inden for få måneder efter installationen
 4. Besparelser i vedligeholdelses- og reservedelsomkostninger
  med frekvensomformere kan belastningen af det mekaniske udstyr under opstart og drift minimeres, hvilket sikrer en længere levetid for udstyret.

Denne type værdifulde gevinster kan ikke kun opnås i store industrielle operationer, men også i mindre installationer. Du kan vurdere dine potentielle energi- og omkostningsbesparelser ved hjælp af frekvensomformere sammenlignet med traditionelle metoder som spjæld og ventiler ved at bruge vores gratis EnergySave Calculator til kompressorer, ventilatorer og pumper.

Beregn energibesparelser her

saneago-water-picture "En af vores største omkostninger er vores energiomkostninger til at pumpe vand. Vi vidste, at vi var nødt til at sænke elforbruget, og ABB foreslog en løsning, som vi fandt attraktiv, baseret på en kombination af drev, motorer og digitale værktøjer. Vi arbejdede derefter sammen om at implementere dem systematisk."

Osmar Qualhato Junior, Energy Management Supervisor at Saneago
Læs hele casen her »


ABB's frekvensomformere

ABB's frekvensomformere styrer hastigheden på elmotorer, så den passer til den aktuelle opgave, hvilket sparer strøm og forbedrer ydeevnen i industrianlæg, butikker, kontorer og hjem over hele verden.

ABB er verdens førende leverandør af veksel- og jævnstrøms- lavspændingsdrev og højtydende mellemspændingsdrev med en produktportefølje af drevsystemer, der strækker sig over et stort effektområde fra 100 watt til 100 megawatt.

ABB’s frekvensomformere anvendes til at forbedre energieffektiviteten i de fleste industrier og applikationer, lige fra enfasede bolig- og erhvervsbygninger til enorme, helt elektriske drivsystemer, der driver hele naturgasforstærkningsanlæg og gigantiske gearløse mølledrev, der maler malm og mineraler i mindre stykker i miner og forarbejdningsanlæg.

ABB_picto_48x48_04_arrow_right

ABB frekvensomformere

Få mere at vide om vores frekvensomformere og løsninger, læs kundecases og nyheder

Lær mere

ABB_picto_48x48_04_arrow_right

Lavspænding AC frekvensomformere

Øg produktiviteten i dine processer, forbedr energieffektiviteten og reducer vedligeholdelsesomkostninger

Lær mere

ABB_picto_48x48_04_arrow_right

Mellemspænding AC frekvensomformere

Førende international leverandør af mellemspænding AC frekvensomformere i området fra 250 kW til mere end 100 MW

Lær mere

ABB_picto_48x48_04_arrow_right

DC frekvensomformere

Opnå frihed og fleksibilitet til at designe din maskine eller industrielle proces

Lær mere

 • Kontakt os

  Indsend din forespørgsel og vi vil kontakte dig

  Kontakt os
Select region / language