Μονάδα λειτουργιών ασφαλείας

Έξυπνη λύση ασφαλείας για τους ρυθμιστές στροφών ACS880 σε εφαρμογές μηχανημάτων ή βιομηχανίας 


Καθώς το επίπεδο αυτοματισμού των εργοστασίων αυξάνεται συνεχώς, αυξάνεται και η ανάγκη ασφάλειας των μηχανημάτων βιομηχανικών εφαρμογών που περιλαμβάνουν ρυθμιστές στροφών και κινητήρες. Όταν ο σχεδιασμός ασφαλείας γίνεται σωστά αποφέρει οικονομικά οφέλη, όπως αυξημένη παραγωγικότητα και ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας, χωρίς επιπρόσθετο ρίσκο. 

Η προαιρετική μονάδα λειτουργιών ασφαλείας (FSO-12 ή FSO-21) παρέχει έναν εύκολο τρόπο επέκτασης των λειτουργιών ασφαλείας της σειράς ρυθμιστών στροφών ACS880. Αυτή η μονάδα εγκαθίσταται και καλωδιώνεται μέσα στο ρυθμιστή, προσφέροντας ποικίλες λειτουργίες ασφαλείας και διάγνωσης βλαβών. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, η ABB διαθέτει μια παραλλαγή της μονάδας λειτουργιών ασφαλείας (FSO-12), με έξι διαθέσιμες λειτουργίες και χωρίς κωδικοποιητή. Είναι διαθέσιμη μια ακόμη μονάδα (FSO-21) με οκτώ λειτουργίες ασφαλείας και δυνατότητα χρήσης ανατροφοδότησης κωδικοποιητή (FSE-31). Η μονάδα FSO-21 έχει τις ίδιες λειτουργίες ασφαλείας με τη μονάδα FSO-12, με τη διαφορά ότι προσφέρει δύο επιπλέον λειτουργίες για το ρυθμιστή στροφών σας.

Για τη σύνδεση του ρυθμιστή ACS880 και του PLC, μπορείτε να επιλέξετε τη συνδεδιμότητα PROFIsafe έναντι της PROFINET, εισάγοντας στον ρυθμιστή τη μονάδα προσαρμογέα δικτύωσης FENA-21. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε μία πιο ευέλικτη λύση ασφάλειας, με δυνατότητα προσθήκης ορίων ταχύτητας στην εφαρμογή (safely-limited speed), όσο αυτή είναι σε λειτουργία.

Και οι δύο μονάδες λειτουργιών ασφάλειας διαθέτουν δυνατότητα SIL 3/PL e και εναρμονίζονται με τις οδηγίες μηχανημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Machinery Directive 2006/42/EC). Οι μονάδες λειτουργιών ασφαλείας είναι πιστοποιημένες κατά TÜV Nord.
 

Η επιλογή και η διαμόρφωση των λειτουργιών ασφαλείας γίνεται με το εργαλείο Drive Composer Pro PC. Λειτουργίες που περιλαμβάνονται στη μονάδα λειτουργιών ασφαλείας είναι:

 

Μέσα στις FSO-12 και FSO-21:  

  • Ασφαλής παύση 1 - Safe stop 1 (SS1) 
  • Ασφαλής έκτακτη παύση - Safe stop emergency (SSE) 
  • Ασφαλής έλεγχος πέδησης - Safe brake control (SBC) 
  • Ασφαλώς περιορισμένη ταχύτητα - Safely-limited speed (SLS) 
  • Ασφαλής μέγιστη ταχύτητα - Safe maximum speed (SMS) 
  • Προφύλαξη από απρόοπτη εκκίνηση λειτουργίας - Prevention of unexpected startup (POUS)
     

Η παρεμπόδιση απροσδόκητης εκκίνησης μπορεί να υλοποιηθεί με τον προσαρμογέα FSO-12

Επιπλέον λειτουργίες ασφαλείας του προσαρμογέα FSO-21:
 
  • Ασφαλής κατεύθυνση -Safe direction (SDI), απαιτεί τη μονάδα διασύνδεσης κωδικοποιητή παλμών FSE-31
  • Παρακολούθηση και έλεγχος ταχύτητας -Safe speed monitor (SSM)
Loading documents
Select region / language