Narzędzie wspomagające projektowanie bezpieczeństwa funkcjonalnego - FSDT-01

FSDT-01 jest narzędziem wspomagającym projektowanie układów bezpieczeństwa funkcjonalnego i jest wykorzystywane główne na potrzeby aplikacji maszynowych. It helps to increase the safety of users in the vicinity of machines. It is a Windows application, which is a support tool for performing functional safety modeling, design, calculations and verification for machine functional safety.

The tool supports both standards: ISO 13849-1 and IEC 62061. The tool is aimed to simplify the process of safety function design and verification and to generate documentation to support compliance to the requirements of the mentioned standards and the European Machine Directive for safety.

 W celu zamówienia oprogramowania FSDT-01 prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży napędów ABB.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language