Napędy DC

Nasze napędy DC oferują elastyczność projektowania oraz sprawdzoną wydajność i niezawodność, jakiej oczekuje się od napędów ABB, niezależnie czy budowa dotyczy nowej maszyny czy też modernizacji już istniejącej instalacji.

Napędy DC firmy ABB można zastosować w każdej aplikacji przemysłowej albo jako część nowej instalacji albo jako część opłacalnej modernizacji. Nasza oferta opiera się na najnowszej technologii sterowania dając przy trójfazowym zasilaniu pełny zakres mocy od 9kW (12 hp), aż do 18MW (24,000 hp). Ze względu na różne potrzeby porocesu nasze napędy DC posiadają możliwość programowania oraz rozbudowy o dodatkowe opcje komunikacyjne i rozszeżenia wejść/wyjść cyfrowych.

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty

Loading documents
Select region / language