Staršie rady meničov

ABB vyvinula model riadenia životného cyklu zameraný na poskytovanie proaktívneho servisu, ktorý ponúka maximálnu dostupnosť a výkonnosť výrobkov. Rozlišujeme 4 fázy životného cyklu našich výrobkov: aktívnu, klasickú, obmedzenú a zastaralú. Dostupnosť jednotlivých služieb sa mení podľa fázy životného cyklu meniča. Tento model poskytuje nielen optimálnu podporu koncovým užívateľom ale aj hladký prechod k novým meničom pri skončení životnosti doterajších meničov.

Staršie rady striedavých NN meničov

ACS50
ACS100/140/160
ACS200
ACS300/350
ACS400
ACS501/502/504/506
ACS601/604/607/624/627
ACS800/01/11/31/02/04/07/17/37
ACV700 system drives
Sami A/B/C
Sami Flowstar
Sami Microstar
Sami Ministar
SAMI STAR

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Súvisiaci servis

Loading documents
Select region / language