Modernizácia riadenia

Cenovo efektívne predĺženie životnosti vášho meniča 

Modernizácia riadiacich prvkov zabezpečuje predĺženie životnosti vášho zastaraného meniča, pričom investičné náklady a odstávky výroby minimalizujeme čo najviac vďaka riešeniu šitému na mieru.

Dôležité údaje

  • Zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti - modernizáciou riadiacich prvkov budú vaše výrobné procesy naďalej fungovať s vysokou spoľahlivosťou na základe najnovšej platformy riadenia a výmeny opotrebovaných súčiastok

  • Dostupnosť servisu počas celej životnosti meniča - po modernizácii riadiacich prvkov sú opäť všetky služby, vrátane náhradných dielov, technickej podpory a školení, pre váš menič dostupné

  • Vyššia forma údržby - modernizácia riadenia prináša vďaka novým technológiám možnosť podpory na diaľku a rýchlejšiu identifikáciu prípadného problému

  • Predĺženie životnosti - modernizácia riadiacich prvkov je riešenie šité na mieru vašich požiadaviek s čo najnižším vplyvom na pridružené zariadenia meniča

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Modernizácia riadenia - jednotlivé kroky


Skontrolujte stav vášho meniča

Váš MV menič sa dostáva do zastaranej fázy a je čas ho modernizovať, aby mohla jeho prevádzka naďalej bez problémov pokračovať.

Kontaktujte vaše lokálne zastúpenie ABB

ABB zhodnotí vaše systémy a poskytne vám návrh riešenia na modernizáciu riadiacich prvkov meniča a všetku ďalšiu potrebnú údržbu pre zabezpečenie efektívnosti vašej prevádzky.

Riešenie šité na mieru

Modernizácia riadiacich prvkov je navrhnutá tak, aby zodpovedala konfigurácii pôvodného alebo nového systému. Vonkajšie komponenty nevyžadujú žiadnu modernizáciu.

Naplánovanie inštalácie

Modernizáciu riadiacich prvkov je možné skombinovať s ďalšou údržbou, čím sa vyhnete potrebe ďalších prestojov vo výrobe.

Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Nový riadiaci systém dodávame ako odtestovaný balík riešení, čím ušetríte čas potrebný na inštaláciu. Nový systém je uvedený do prevádzky a ešte raz odtestovaný, či vyhovuje vašim špecifickým požiadavkám.

Efektívna prevádzka môže pokračovať

Na modernizáciu riadiacich prvkov sa vzťahuje záruka s dostupnosťou všetkých servisných služieb, vrátane náhradných dielov, školení a technickej podpory.

Odkazy a materiály na stiahnutie

Loading documents
Select region / language