Servis

Váš výber, vaša budúcnosť

Budúcnosť vašich meničov závisí od typu servisu, ktorý si zvolíte. Váš výber by sa mal zakladať na na správnych informáciách, sktorými vám na základe našich dlhoročných skúseností radi pomôžeme. S našou podporou možete počítať počas celej životnosti vašich meničoch.

Ako zachovať výkonnosť počas celej životnosti meniča?

Dobre naplánovaná údržba predlžuje životnosť vašich meničov. Pre jednoduchšie plánovanie údržby vyvinula spoločnosť ABB model štvorfázového riadenia životnosti produktov, kde je jasne definovaná dostupnosť servisu počas každej z týchto fáz.

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Zdieľať stránku

Zaujímavé témy

Naša ponuka

Servis, ktorý zodpovedá vašim potrebám

Loading documents
Select region / language