Registrácia meniča

Zaregistrujte svoj ABB menič a ochráňte svoju investíciu!

Získate:

  • Predĺženie záruky o 6 mesiacov *
  • Prístup k celosvetovej servisnej sieti ABB
  • Kontakty na zákaznícku podporu
  • Online produktové manuály
  • Odporúčania pre ďalšiu údržbu

*Predĺženie záruky je podmienené týmito bodmi:

  • Registrovaným meničom je ACS880-01, ACS800-01, ACS800-U1, ACS580-01, ACH580-01, ACQ580-01, ACS550-01, ACS550-U1, ACH550-01, ACS510-01 alebo ACS380-04
  • Menič je inštalovaný v jednej z 52 krajín, ktoré sú na zozname licenčnej zmluvy koncových užívateľov 
  • Menič zaregistrujete v priebehu 24 mesiacov od výroby
  • Viac informácií nájdete v End user license agreement (anglicky)

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Zaregistrujte svoj menič

Aplikácie ABB Drivebase

Loading documents
Select region / language