Retrofit

Modernizácia meniča

Retrofit je rýchly a efektívny spôsob ako modernizovať inštalované meniče. Váš výrobný proces okamžite pocíti zvýšenie výkonnosti.

Starú generáciu multidrives ako napríklad Sami Star, ACV700 a ACS600 vieme jednoducho modernizovať na najnovšiu technológiu ACS880. Táto služba je dostupná aj pre iné meniče ako ABB.

Dôležité údaje

  • Menej odpadu -  opätovným využitím skrine, káblov či motora pohonov vám pomôžeme uchovať značný objem vašich finančných prostriedkov
  • Rýchle vybavenie - certifikovaní technici ABB sú vyškolení tak, aby dokázali servis retrofitu rýchlo vykonať
  • Nižší počet plánovaných prestojov - servis retrofitu je možné vykonať v súlade s vašimi výrobnými plánmi
  • Inštalácia krok za krokom - pokiaľ máte veľa nainštalovaných meničov, servis retrofitu je možné vykonať jednotlivo po stanovených fázach, aby ste sa vyhli dlhým odstávkam.

Skontrolujte typ meniča

Meniče ACV700 a SAMI STAR dosiahli limitovanú fázu výroby, preto je potrebné uvažovať o retrofitovej sade.

Zhodnoťte meniče spolu s ABB

História servisu vašich súčasných meničov pomôže technikom ABB predstaviť vám dostupné možnosti retrofitu pre vaše meniče.

Príprava riešenia od ABB

Technici z radov ABB pripravia návrh retrofitu tak, aby spĺňal požiadavky vášho systému, často dokonca bez nutnosti meniť ďalšie externé komponenty.

Plán inštalácie

Pred zahájením prác sa spolu dohodneme na pláne retrofitu.

Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Sada retrofitu má modulárny charakter, aby čo najviac šetrila čas na inštaláciu. Menič je uvedený do prevádzky a odtestovaný. Inštaláciu je možné vykonať postupne podľa plánu vašich naplánovaných odstávok.

Prevádzka opäť pokračuje

Meniče opäť fungujú, ako majú s plnou podporou zo strany ABB, vrátane náhradných dielcov a technických rád. Retrofit poskytujeme s ročnou zárukou.

Odkazy a materiály na stiahnutie

Loading documents
Select region / language