Global site

Webová stránka ABB používa cookies. Zotrvaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac (ANJ)

Oprava priamo na pracovisku

Rýchla oprava meniča priamo u vás


Vaša žiadosť o servisný zásah priamo na mieste je rýchlo vybavená a vykonaná certifikovanými servisnými technikmi ABB. Vďaka službe opravy na mieste môžete bezpečne znížiť počet odstávok výroby.

Dôležité údaje

  • Rýchla podpora - Certifikovaní servisní technici z ABB sú na dosah prostredníctvom lokálnych zákazníckych kontaktných stredísk ABB.
  • Kratšie odstávky - Rýchlejšia reakčná doba a profesionálne vykonaná oprava vedie k minimálnym odstávkam výroby.
  • Vysoká kvalita - Certifikovaní technici z ABB sú vybavení najlepšími nástrojmi a pokynmi, dodržujú normy, miestne smernice a bezpečnostné predpisy.
  • Špeciálna správa – súčasťou služby je podrobná správa o oprave. Za účelom zvýšenia výkonnosti procesu a meniča vám môžeme poskytnúť ďalšie odporúčania.

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Oprava na mieste - jednotlivé kroky


Porucha meniča

Váš menič sa pokazil, resp. nepoznáte presnú príčinu, prečo menič nepracuje správne a vaše pokusy o opravu meniča neboli úspešné.


Kontrola výrobného čísla

Výrobné číslo pomôže ABB identifikovať váš menič.

Kontaktujte vášho lokálneho zástupcu ABB

ABB a certifikovaní poskytovatelia služieb sú najlepším zdrojom informácií o meničoch ABB. S našimi oborníkmi môžete prediskutovať poruchu a stanoviť, či je oprava priamo na mieste najlepším riešením.

Vyhľadanie poruchy

Technik certifikovaný ABB vykoná kontrolu pracovnej bezpečnosti a následne kompletnú diagnostiku.

Objednanie náhradných dielov

Pokiaľ oprava vyžaduje náhradné diely, ktoré nemáte skladom, ABB objedná originálne náhradné diely samostatne.

Oprava na vašom pracovisku

Cetifikovaný technik ABB vykoná opravu na vašom pracovisku. Neskôr dostanete správu o vykonanej oprave a zálohy parametrov.

Odkazy a materiály na stiahnutie

Loading documents