Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Uppnå certifierad säkerhet i explosiva miljöer med flexibla motor- och drivsystempaket

Explosiva miljöer utgör unika utmaningar och svårigheter. Lyckligtvis är de nu enklare att hantera med rätt kombination av frekvensomriktare och motorer.  

Explosioner kan inträffa i praktiskt taget alla processer om rätt lufthalt blandas med lättantändliga gaser, dimma, ångor eller damm. Allt som krävs är att en antändningskälla finns närvarande i samma kritiska ögonblick. Risken för sådana explosioner förekommer i flera olika industrier, t.ex. olja och gas, livsmedel, kemikalier, vatten och avlopp, avfallshantering, lantbruk och träförädling.

I livsmedelsindustrin innehåller t.ex. lagerutrymmen som spannmålsmagasin ofta höga halter av damm. Om motorer blir överhettade, vilket kan bero på att fel typ av frekvensomriktare valts för att styra motorn, kan de göra så att en explosion uppstår. Som antändningskälla behövs inte alltid en gnista för att starta en brand eller explosion. Allt som krävs är en varm motor under de rätta förhållandena.


Olika sätt att uppfylla Ex-normer på effektivast sätt

För att säkerställa säker processdrift i en potentiellt explosiv miljö krävs att explosionssäkerhetsnormer följs noggrant. För att uppfylla dessa normer har säkerhetsbeteckningen ”Ex” skapats för att indikera att motorn anses vara säker att använda i en explosiv miljö. Ex-certifierade motorer ska därför väljas för tillämpningar i potentiellt farliga miljöer. Observera att frekvensomriktaren som styr Ex-motorn alltid måste vara installerad i ett avskilt ”säkert område”, även om frekvensomriktaren har integrerade säkerhetsfunktioner som är ”Ex”-certifierade och -märkta.

Att välja rätt motorer och frekvensomriktare är avgörande för att uppnå önskad säkerhetsnivå på mest kostnadseffektiva sätt. ABB har gedigna kunskaper inom detta område baserat på omfattande erfarenhet av konstruktion, tester och certifiering för explosiva miljöer.

ABB erbjuder idag flera Ex-certifierade motorer samt en rad motor-/frekvensomriktarkombinationer som är särskilt testade och certifierade för säker drift i explosiva miljöer. Processkonstruktörer och -ingenjörer kan därför enkelt, och tryggt, hitta den bästa motor-/frekvensomriktarlösningen som skyddar människor och utrustning.


Anpassningsbara kombinationer för total kompatibilitet

För att öka flexibiliteten ytterligare vad gäller efterlevnad av säkerhetsstandarder erbjuder ABB:s helkompatibla ACS880 industrifrekvensomriktare flera bra möjligheter. Enklast är helt enkelt att använda ett av ABB:s integrerade frekvensomriktar-/motorpaket som har testats, dimensionerats och certifierats tillsammans, i enlighet med IECEx- och ATEX-standarderna. Denna kombination sparar tid och pengar för konstruktörer och användare vad gäller säkerhetscertifiering, tillförlitlighet och enkelhet.


Fungerar med alla motortyper

Även i kombination med motorer från andra tillverkare erbjuder ACS880 frekvensomriktarfamiljer tydliga fördelar. Den integrerade ATEX-certifierade termistormodulen (tillval) kan skydda alla motorer från andra tillverkare som används i explosiva tillämpningar. Om motorns temperaturvakt indikerar överhettning aktiverar termistormodulen frekvensomriktarens SIL/PL-certifierade Safe Torque Off-funktion (STO), som är ATEX-certifierad. Den blockerar styrspänningen för frekvensomriktarens effekthalvledare, vilket förhindrar växelriktaren från att generera spänning för att driva motorn.

Termistormodulen tillsammans med frekvensomriktarens integrerade STO-funktion, bildar funktionen Safe Motor Temperature (SMT) i enlighet med EN/IEC 61800-5-2. Frekvensomriktaren indikerar SMT-fel om funktionen har aktiverats.

Detta innebär att användare kan uppfylla säkerhetskraven genom att kombinera ACS880 med vilken motor som helst, trots att de inte har testats ihop. Det är således enkelt att kombinera en Ex-motor från annan tillverkare med en ACS880 frekvensomriktare då termistormodulen ger ett smidigt motorskydd för säker drift. Innan frekvensomriktaren kombineras med motorn måste man kontrollera att motorn är konstruerad för att fungera tillsammans med frekvensomriktaren.


Flexibilitet igår, idag och imorgon

En annan viktig fördel uppkommer när en äldre industrifrekvensomriktare från ABB, som en ACS600 eller en ACS800, byts ut mot en ACS880. Denna ombyggnation kräver inga tester eftersom ABB:s industrifrekvensomriktare är fullt kompatibla ur ett Ex-motorperspektiv.

Resultatet är att installation, ombyggnad och byte med ACS880 har förenklats och blivit mer kostnadseffektivt än någonsin. Detta ger användare största möjliga flexibilitet och säkerhet för drift i explosiva miljöer.

Läs mer

Relaterade länkar

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss