MINT WorkBench

MINT WorkBench är ett omfattande grafiskt Windows-användargränssnitt för MINT-programmering med ett användarvänligt gränssnitt för driftsättning av servofrekvensomriktarna NextMove, MicroFlex och MotiFlex. 

MINT WorkBench omfattar:

 • Redigeringsverktyg i helskärm med färgsyntaxmarkering av MINT-nyckelord
 • Kommandorad för att ställa frågor till styrenheten när programmet körs
 • Övervakningsfönster för att övervaka vanliga rörelsevariabler och I/O
 • Programoscilloskop – digital inspelning av 6 kanaler
 • Visningsfönster för övervakning av variabler och uppgifter
 • SupportMe-funktion med automatisk e-postgenerering för snabb teknisk support
 • Onlineuppdateringar av fast programvara inom MINT WorkBench
 • Enkel hantering av programfiler
 • Startguide med steg-för-steg-anvisningar för inställning av frekvensomriktar-, motor- och kontrollparametrar
 • Nätverksguide med steg-för-steg-anvisningar för inställning av Ethernet POWERLINK-nätverk

Loading documents
 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language