Hur kan en frekvensomriktare ta fram dolda värden i en verksamhet?

Frekvensomriktare optimerar och effektiviserar motorstyrning och produktionsprocesser. När du ska investera i frekvensomriktare med variabelt varvtal och går igenom investeringen har du har många faktorer att ta hänsyn till. Men i slutänden kommer ditt beslut troligen att handla om en enda fråga:

Vilket mervärde och vilken avkastning på investeringen (ROI) kommer dessa nya frekvensomriktare att ge ditt företag?

För att kunna fatta ett välgrundat beslut och få bästa möjliga avkastning på investeringen är det viktigt att utvärdera både de kortsiktiga kapitalkostnaderna och den långsiktiga totala ägandekostnaden. Vår erfarenhet visar att det finns fyra grundläggande möjligheter där frekvensomriktare kan tillföra nya värden till processerna. När man väljer bland möjliga leverantörer är det viktigt att ställa frågor om hur dessa möjligheter bäst ska kunna realiseras.


Möjlighet 1: Höj produktiviteten

Att krama ur allt mer produktion ur befintliga resurser är i dag något som man tvingas till inom alla branscher. I din situation kan frekvensomriktare spela en viktig och kostnadseffektiv roll när du ska höja produktiviteten till minsta möjliga kostnad och investering. En optimerad motorstyrning höjer produktiviteten genom ökad hastighet och harmonisering i processerna, vilket ger ökad kapacitet och minskade mängder restavfall från produktionen. Frekvensomriktare med variabelt varvtal erbjuder även flexibilitet genom att det är enkelt att justera hastighet och produktionsvolym med växlande efterfrågan, vilket hjälper dig att öka omsättningen och samtidigt skydda lönsamheten.

Den verkliga kompetensen hos en leverantör sätts på prov först när de skall förklara exakt hur de kommer att höja din produktivitet. Uppmana dem att övertyga dig om att de kan göra det i just din specifika process. Be även om nyckeltal och mål.


Möjlighet 2: Maximera tillgängligheten

Jämn och pålitlig drift skapar vinster – driftstörningar dödar dem. Utrustning som väljs på basis av lågt pris kan visa sig bli mycket dyr i längden. Havererande styrutrustning kan orsaka driftstopp i dina process- och produktionslinjer, och dessa kan snabbt leda till eskalerande underhållskostnader och förlorade försäljningsintäkter. Vad du vill ha är lugn och ro och vetskap om att processerna fungerar som de ska så att du kan planera underhållet till tillfällen när du har råd med driftstopp.

Självklart hävdar alla tillverkare att deras omriktare är tillförlitliga. Det är en grundläggande minimistandard. Men hur kan man veta vilken omriktare som ger bästa möjliga drifttid och lägst antal driftstopp? Du kan inte bara titta på tillförlitligheten, utan du måste också titta på driftsäkerheten under hela produktens livscykel. Uppmana leverantören att bevisa att du väljer rätt omriktare på lång sikt i den meningen att de kan visa att de kommer att finnas med som ett stöd för den överlägsna drifttiden under hela livscykeln.


Möjlighet 3: Sänk driftskostnaderna

Kostnadskontroll och att eliminera kostnader från driften är högsta prioritet för de flesta chefer i dag. Samma krav ställs förmodligen på dig. Du måste leverera bättre resultat med mindre resurser. Det är där frekvensomriktare med variabelt varvtal tillför mervärde genom att de kan optimera motorstyrningen efter processbehoven, så att man undviker slöseri med råvaror, energi och driftskostnader. Alla tillverkare säger att just deras omriktare sparar pengar åt dig. Men förutom de uppenbara energibesparingarna – vilka bevis ger de egentligen för ytterligare besparingar i energi och råvaror?

På samma sätt påstår många tillverkare att deras omriktare är de mest effektiva och att de kan styra motorer med högsta effektivitet. Men hur ser det ut med kombinationen av omriktarens och motorns effektivitet? Uppmana dem att förklara detta och be dem visa hur deras produkt kommer att spara pengar åt dig i just din anläggning och process.


Möjlighet 4: Sänk underhållskostnaderna

Allt är bra när processen löper på smidigt och effektivt. Men när det oväntade inträffar kan kostnaderna för att lösa ett problem förstöra en i övrigt lönsam verksamhet. Det är viktigt att ha tillgång till professionellt stöd i närheten oavsett om du arbetar lokalt eller globalt. Förebyggande underhåll kan ibland tyckas dyrt och onödigt, men det kan bespara dig mycket högre dolda kostnader som kan landa i knät efter oförutsedda händelser och deras konsekvenser.

Du vet troligen hur du vill sköta underhåll och service av din omriktare. Det är ditt val och din framtid. Om du vill fatta rätt beslut ska du be leverantörerna räta ut frågetecknen och i detalj förklara hur de tänker se till att dina underhållskostnader är förutsägbara och hanterbara över hela livscykeln.

Låt oss att övertyga dig!

Vi vet att frekvensomriktare med variabelt varvtal kan ta fram dolda värden i processer och verksamhet. Och vi är övertygade om att våra omriktare är den bästa lösningen för att uppnå detta.

Vill du låta oss övertyga dig om det? Kontakta oss i så fall.

Verktyg

Select region / language